Ministrica za zdravje obiskala kliniko Golnik in Kirurško ambulanto Bitenc

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je danes obiskala Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik (kliniko Golnik) in Kirurško ambulanto Bitenc, ki deluje v prostorih klinike Golnik. Oba izvajalca zdravstvenih storitev sta do konca junija opravila izjemno visok delež napovedanih pregledov in preiskav iz Enkratnega dodatnega programa (EDP 2017) za skrajševanje čakalnih, in sicer oba več kot 70 odstotno. Ministrica za zdravje je ob tem izrazila zadovoljstvo, da sta tako Klinika Golnik kot zasebnik koncesionar Kirurgija Bitenc v tako kratkem času opravila že večino dogovorjenih dodatnih zdravstvenih storitev v okviru EDP 2017.

Klinika Golnik izvaja dodatni program na področju specialistične ambulantne dejavnosti ter CT preiskav. Do konca junija so opravili 77 % letnega plana, kar pomeni, da bodo do konca leta 2017 izvedli ves dodaten program, ki so ga napovedali. Golnik se je tokrat vključil prvič, saj pri EDP 2016 niso sodelovali.

Kirurška ambulanta Bitenc, ki izvaja zdravstvene storitve s koncesijo, je sodelovala že v EDP 2016 in je svoj napovedani dodatni program izvedla 100-odstotno (operacije kile in operacije hrbtenice). Kirurška ambulanta Bitenc v okviru EDP 2017 izvaja dodatne operacije hrbtenice, operacije kile, operacije žolčnih kamnov, ortopedske operacije rame in operacije na ožilju – krčne žile. Do konca junija 2017 so opravili že 71% napovedanih dodatnih zdravstvenih storitev.

V EDP 2017 je vključenih 15 storitev, pregledi v 28 specialističnih ambulantnih dejavnostih ter 4 storitve funkcionalne diagnostike, ki jih lahko v skladu z izhodišči za EDP 2017 izvajajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni. Posege bo opravljalo 13 bolnišnic in 7 koncesionarjev. Ocenjena vrednost izvedenega programa EDP za leto 2017 se spreminja glede na plan posameznih izvajalcev.

Sredstva za EDP 2017 so zagotovljena z novelo Zakona o zdravniški službi, ki je v veljavo stopil 22. julija, potem ko ga je 12. julija sprejel Državni zbor RS. Zakon predvideva prenos sredstev za izobraževanje zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev iz blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na Proračun RS. V letu 2017 bomo tako prenesli 23 milijonov evrov, ki jih bomo namenili za skrajševanje čakalnih dob v okviru EDP 2017.

Izvajalci zdravstvenih storitev, tako javni zdravstveni zavodi kot zasebniki s koncesijo so v obdobju od 1. januarja do konca junija 2017 opravili 2.731 posegov od napovedanih 9.263 storitev oz. skoraj 30% letnega plana EDP 2017.

Vir: MZ