Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc si prizadeva za čimprejšnji zaključek pogajanj s stavkovnim odborom FIDES

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc obžaluje odločitev Glavnega stavkovnega odbora FIDES, da je zavrnil zadnji vladni pogajalski predlog, ga ocenil kot nezadostno približevanje stavkovnim zahtevam FIDES. Stavka je sicer legitimna pravica zaposlenih, vendar v tem trenutku ni potrebna, saj ministrica ocenjuje, da je na zadnjih pogajanjih o stavkovnih zahtevah prišlo do bistvenih premikov pri uskladitvi glede realizacije stavkovnih zahtev.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc si v dobro pacientov in zdravnikov želi, da bi se stavka zdravnikov čim prej končala. Ministrica je odpovedala svoj napovedani obisk v JV Sloveniji in nadaljuje aktivnosti za razrešitev vprašanj, ki bodo osnova za nadaljevanje pogajanj.