Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc o prvem letu delovanja: Zdravstvo je prioriteta te vlade

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na novinarski konferenci predstavila delo ministrstva v preteklem letu, ki ga ocenjuje kot zelo dobrega, med največje dosežke pa uvršča krepitev zdravstvenega proračuna, pripravo resolucije in analize zdravstva, na podlagi katerih bodo celovito urejali zdravstveni sistem. “Zdravstvo je prioriteta te vlade, tudi zato so v proračunih za leti 2016 in 17 sredstva povečujejo za  24 oz 35% glede na 2015,” je uvodoma dejala ministrica. Prvič po devetih letih proračun ministrstva presega 100 milijonov evrov.

Dodatna sredstva so med drugim namenjena za izvajalce zdravstvenih storitev, prav tako so dodaten denar namenili skrajševanju čakalnih dob. Letos so sicer imeli na voljo 19 milijonov evrov več denarja kot preteklo leto, povečanje obsega sredstev je na račun investicij. V prihodnjem letu bodo imeli na voljo dodatnih 13,6 milijona evrov, v letu 2017 pa dodatnih 19,6 milijona evrov. Letos bodo dokončani tudi vsi regijski urgentni centri, nadaljuje se gradnja druge faze ljubljanske urgence, ki poteka v skladu s terminskim načrtom, prav tako je ministrstvo že začelo z recenzijo načrta tretje, zadnje faze izgradnje ljubljanske urgence. V proračunu za prihodnji dve leti pa so zagotovljena sredstva za izgradnjo ptujske urgence, ki je sicer izpadla iz projekta gradnje mreže regijskih urgenc s pomočjo evropskih sredstev.

V kratkem bo ministrstvo objavilo pravilnik o nujni medicinski pomoči, ki se še usklajuje s službo vlade za zakonodajo. V zaključni fazi so tudi podprojekti v okviru projekta eZdravja, katerega začetki segajo 13 let nazaj. Sedaj že delujejo telekap, eTriaža in interoperabilna hrbtenica, medtem ko bo predvidoma z novembrom po celotni Sloveniji zaživel eRecept oz. elektronsko izdajanje zdravil, z novim letom pa se bo začelo poskusno uvajanje elektronske napotnice.

Ministrica je predstavila tudi predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je od petka v javni razpravi. Z novelo urejajo področje koncesij. Predlog sprememb podrobneje definira pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev koncesije, medtem ko veljavni zakon določa pogoje le za fizične osebe. Ti pogoji se po navedbah ministrice nanašajo na odgovornega nosilca, prostore in opremo. Predlog novele tudi navaja razloge, na podlagi katerih lahko pristojni organ odvzame koncesijo. Koncesije po novem ne bodo predmet pravnega prometa, torej jih ne bo mogoče kupiti ali prodati, prav tako se s spremembami uvaja odgovorni nosilec koncesije. Spremembe so koalicijsko usklajene, predvideno je tudi prehodno obdobje dveh let za uskladitev z določbami novele.

Do konca leta bodo v javno razpravo poslali tudi nov zakon o lekarniški dejavnosti, ministrstvo že pripravlja zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo vseboval spremembe na podlagi resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025 in analize slovenskega zdravstvenega sistema, ki poteka v skladu z načrtom, vmesne rezultate analize bodo predstavili 30. oktobra, medtem ko bo končana analiza za interno predstavitev pripravljena 30. novembra.

Posnetek novinarske konference si lahko ogledate TUKAJ