Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc: Zdravstvenih koncesij ne bo mogoče kupiti ali prodati

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na novinarski konferenci ob prvem letu delovanja predstavila tudi predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja področje koncesij in je od 25. septembra v javni razpravi. Predlog sprememb podrobneje definira pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev koncesije, medtem ko veljavni zakon določa pogoje le za fizične osebe. Ti pogoji se po navedbah ministrice nanašajo na odgovornega nosilca, prostore in opremo.

Predlog novele tudi navaja razloge, na podlagi katerih lahko pristojni organ odvzame koncesijo. Koncesije po novem ne bodo predmet pravnega prometa, torej jih ne bo mogoče kupiti ali prodati, prav tako se s spremembami uvaja odgovorni nosilec koncesije. Spremembe so koalicijsko usklajene, predvideno je tudi prehodno obdobje dveh let za uskladitev z določbami novele.

To področje je le eno, ki ga ureja zdravstvena resolucija, ki bo tudi osnova za spreminjanje zdravstvene zakonodaje. Namesto dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bo ministrstvo za zdravje predlagalo nov model financiranja, saj želijo omogočiti večjo pestrost virov za financiranje zdravstva.

Ministrstvo za zdravje želi na novo definirati tudi pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako da pri tem ne bo imel vloge samo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ampak tudi ministrstvo za zdravje, saj je finančna kriza pokazala tudi vse slabosti na področju vodenja in upravljanja zdravstvenih zavodov. Ker se je izkazalo, da so ob enakih pogojih vodstva zdravstvenih zavodov različno učinkovito ukrepala, bodo spremenili zakonodajo tako, da se bodo zaostrili pogoji glede strokovnosti in izkušenj vodstvenega kadra, dali jim bodo večja pooblastila pri upravljanju in večjo odgovornost, pa tudi možnost nagrajevanja. Na ministrstvu hkrati pripravljajo tudi spremembe zakona o pacientovih pravicah ter intervencijske ukrepe, s katerimi želijo skrajšali čakalne dobe na sprejemljivo mejo. Pri tem bodo sodelovali neposredno s strokovnimi vodstvi izbranih bolnišnic.