Ministrica za zdravje Kolar Celarc otvorila novo splošno ambulatno ZD Koper v Ankaranu

Nagovor ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc ob otvoritvi nove splošne ambulante Zdravstvenega doma Koper v Ankaranu:

Spoštovani,

direktor Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Radoslav Marčan,
direktor zdravstvenega doma Koper, Matevž Ravnikar,
župan občine Ankaran Gregor Strmčnik,
spoštovane občanke in občani ter cenjeni gostje,

kot prav gotovo veste, smo Nacionalni plan zdravstvenega varstva do leta 2025 poimenovali s sloganom Skupaj za družbo zdravja. 

Zdravstveni dom Koper, občina Ankaran ter mestna občina Koper z zglednim  in  odgovornim odnosom do javnega zdravstva delate Skupaj za družbo zdravja. Dobri zgledi vlečejo, pridružila sta se vam še ortopedska bolnišnica Valdoltra in ministrstvo za zdravje. Tako smo prebivalcem Ankarana približali ambulanto družinske medicine. Še posebej me veseli, da  bo za zdravje pacientov skrbela mlada specialistka družinske medicine, ki se je odločila za delo v oddaljeni ambulanti.

Teorija in praksa kažeta, da zdravstveni sistemi, ki temeljijo na močni osnovni zdravstveni dejavnosti, prispevajo k boljšemu zdravju prebivalstva, večji enakosti zdravstvene obravnave, boljši dostopnosti in na sploh bolj učinkovitemu zdravstvenemu varstvu. V Sloveniji imamo dobro osnovno zdravstveno dejavnost, ki pa jo moramo še nadgraditi.
Pomembna pomanjkljivost našega zdravstvenega sistema je razdrobljenost organizacije in zagotavljanja storitev ter nepovezanost obravnave. Pogosto s predajo pacienta  specialistu sekundarnega nivoja, izbrani zdravnik izgubi stik s pacientom in ga vidi šele čez leto dni, ko pride po novo napotnico. Procesi  za predajo pacientov med ravnmi zdravstvene oskrbe niso standardizirani. Izboljšati moramo izmenjavo informacij o pacientu. Pomanjkljiva je tudi koordinacija obravnave, saj ni smernic in protokolov obravnav za vsa področja, večinoma ni koordinatorja odpusta, diagnostične storitve se podvajajo, aktivnosti za koordinacijo in timsko delo niso časovno in finančno primerno ovrednotene, prav tako konziliarni posveti in obiski.

Verjamem, da bo nova ambulanta v tem okolju presegla vsaj nekatere od naštetih slabosti. Pričakovali bi, da bodo pacienti s težavami lokomotornega aparata tu zelo celovito in optimalno obravnavani, saj je vse znanje tako rekoč na dosegu roke.  

Za celovito nadgradnjo osnovne zdravstvene dejavnosti bomo v kratkem širši strokovni in drugi zainteresirani javnosti predstavili osnutek  Nacionalne strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti do leta 2025.
Kot veste smo prejšnji teden javnosti predstavili predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim krepimo solidarnostni zdravstveni sistem in zagotavljamo okoli 300 milijonov evrov na leto dodatnih sredstev v zdravstveno blagajno. Ker bodo finančni učinki največji prihodnje leto, sem za letos, v dogovoru z ministrico za finance,  zagotovila dovolj dodatnega denarja za skrajševanje prekomernih čakalnih dob. 

Vendar bodo pacienti še vedo prekomerno čakali, če zaradi parcialnih interesov ne bomo stopili skupaj. Zelo me žalosti poziv vodstva sindikata Praktikum, ki zdravnike družinske medicine nagovarja, naj čim več napotujejo na sekundarno raven, tudi če to sploh ni potrebno. Je to skladno z zdravniško etiko? Je to v dobro pacientov? Solidarno s kolegi na sekundarnem nivoju? Kdo bo prevzel odgovornost, če se bo zdravstveno stanje pacientov zaradi številnih, nepotrebnih napotitev dejansko poslabšalo?

eZdravje je neizogibno; pomisleke, ki so jih mnogi imeli z eReceptom, smo danes, ko v lekarnah dvigujemo zdravila samo z zdravstveno izkaznico, že vsi pozabili. Verjamem, da bomo s pozitivnim pristopom kmalu ugotavljali dobrobit eNapotnice tako za zdravnike kot za bolnike. Na žalost vsi pričakujemo reforme, ko pa so spremembe pred nami, entuziazem splahni.

Kot ministrica za zdravje sem v vsakem proračunu zagotovila več denarja za investicije, letos tudi za zdravstvene storitve. Tudi pri zakonodaji urejam, kar 24 let ni v celoti spremenil nihče – tako je Državni zbor decembra npr. sprejel Zakon o lekarniški dejavnosti.

A za zadovoljne paciente in zdravstvene delavce ni dovolj le ministrova (čarobna) palica. Zanj moramo prispevati vsi, zato naj bo naše vodilo Skupaj za družbo zdravja.