Ministrica Smerkolj, poslanec Škodnik in predsedniki LO Radlje ob Dravi, Dravograd in Ravne na Koroškem na otvoritvi čistilne naprave Muta-Vuzenica

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj je bila na otvoritvi čistilne naprave Muta-Vuzenica, ki bo omogočila bolj zdravo življenje v čistejšem okolju domačinom v kar petih občinah, kar je največji projekt na tem delu Slovenije. Otvoritve so se udeležili tudi naš poslanec Ivan Škodnik ter člani in predsedniki LO SMC Radlje ob Dravi, Dravograd in Ravne na Koroškem in vodja sekretariata SMC Iztok Štefanič.

Uvodoma je prisotne nagovorila ministrica Smerkolj, ki je vsem sodelujočim čestitala za uspešno izpeljan projekt, saj je “čisto okolje naša prihodnost”. Smerkoljeva je dejala, da se je v projekt uspelo povezati pet občin, kar je primer dobre prakse, hkrati pa je napovedala, da bo v decembru objavljen 1. javni razpis za to območje.

Izgradnja skupne čistilne naprave Muta-Vuzenica je del operacije Zgornja Drava-Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave in je hkrati največji kohezijski projekt na tem področju in območju. Glaven cilj je odpraviti problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Na dogodku so bili prisotni tudi poslanec Ivan Škodnik, člani in predsednik LO Radlje ob Dravi Bogomir Likar, člani in predsednik LO Dravograd Zvone Burja in člani LO Ravne na Koroškem in njegov predsednik Ivan Backović. Po otvoritvi so se tudi sestali z ministrico in opozorili na problematiko tega območja in pomen povezovanja občin.