Ministrica prof. dr. Simona Kustec, je nagovorila udeležence konference EUROMAR 2021

Ministrica prof. dr. Simona Kustec, je nagovorila udeležence konference EUROMAR 2021, ki je potekala med 5. in 8. julijem 2021. Gre za znanstveni program, ki ponuja široko pokritost raznolikih znanstvenih ved, vse od naravoslovja, tehnike do medicine in biotehnike ter družboslovja in humanistike.

EUROMAR 2021 omogoča, da se strokovnjaki iz akademskih krogov in industrije, ki jih zanima vsestranska uporaba NMR spektroskopije povežejo, spoznajo ter si izmenjajo dobre prakse in izzive, s katerimi se soočajo.

Ministrica v svojem nagovoru povedala, da je slovenski NMR center odličen primer organizacijsko infrastrukturnega centra, ki omogoča raziskovalcem v akademskih institucijah in v industriji izvajanje več kot 100 programov in znanstvenih projektov. Delovanje NMR centra odpira številne nove možnosti za sodelovanje med državami srednje Evrope, ki z usklajenim vlaganjem v raziskovalno opremo v lastnih državah pridobijo dostop do komplementarne opreme v eni od sosednjih držav.

»Ste izredno pomemben člen v znanstveni verigi, ki povezuje in združuje raziskovalni potencial velikega števila akademskih in industrijskih partnerjev, ki pomembo pripomore k prepoznanju Slovenije tako v znanstvenih kot tudi tehnoloških krogih«, je povedala ministrica prof. dr. Kustec.

Koordinirana vlaganja v moderno raziskovalno opremo v Sloveniji omogočajo razvoj znanja in kompetenc za učinkovito in enakopravno vključevanje v mednarodne raziskovalne konzorcije. NMR center kot del CERIC-ERIC mednarodne infrastrukture ESFRI (Evropski strateški forum za raziskovalne infrastrukture) je pomemben za izgradnjo prednostnih področji pametne specializacije, kot so področje medicine, razvoja materialov, mobilnosti, tovarn prihodnosti, pametnih mest, itd. V okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciralo nakup in nadgradnjo raziskovalne opreme. S prejetimi sredstvi je bila tako omogočena posodobitev dveh obstoječih (Lara, David) ter nakup dveh novih (Oro, Nika) spektrometrov NMR centra. Projekt je trajal dve leti in bil pred meseci uspešno zaključen.

Ministrica je organizatorjem mednarodne konference čestitala za uspešno opravljeno delo in jim zaželela veliko uspehov tudi v prihodnje.