Ministrica mag. Lilijana Kozlovič: »Zavedamo se, da delamo nekaj dobrega.«

Danes je potekal spletni posvet, na katerem je tekla beseda o rezultatih in ključnih priporočilih javne in strokovne razprave o predlogu Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke (Barnahus). Gre za vodilni evropski model multidisciplinarne in medinstitucionalne obravnave otrok žrtev spolne zlorabe.

Posvet je otvorila ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič, ki se je uvodoma zahvalila vsem, ki so sodelovali pri pripravi zakona. Še posebej pa otrokom, ki so sodelovali pri projektu kot aktivni državljani, kar je nenazadnje temelj demokracije.

Predlog zakona predstavlja pomemben korak k vzpostavitvi pilotne Hiše za otroke po modelu Barnahus v Sloveniji, ki bo predvidoma zaživela jeseni 2021, financirana pa bo iz sredstev norveškega finančnega mehanizma. Na mednarodni ravni predstavlja predlog zakona prvi poskus, da bi delovanje Hiše za otroke celovito uredili v enem pravnem aktu.

Po opravljeni javni in strokovni razpravi Ministrstvo za pravosodje predlog zakona sedaj pošilja v medresorsko usklajevanje, do konca leta pa je predvideno, da bo predlog zakona posredovan v Državni zbor; pričakujemo, da bo sprejet spomladi prihodnje leto.

Spletni posvet je organiziran v okviru skupnega projekta »Podpora implementaciji modela Barnahus (Hiša za otroke)«, ki ga izvaja Svet Evrope ob finančni podpori Programa EU za podporo strukturnim spremembam, v sodelovanju s slovenskim Ministrstvom za pravosodje.