Ministrica mag. Klampfer: “Socialne varnosti najšibkejših ne bomo zmanjševali!”

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji na predlog ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer sprejela novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih in jo poslala Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Predlog novele zakona se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka: ta določa, da se od 1. 1. 2019 dalje osnovni znesek minimalnega dohodka ohranja v enaki višini kot doslej: 392,75 evrov.

S predlagano spremembo zakona se želi od 1. januarja 2019 dalje ohraniti trenutno mejo socialne varnosti upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Ministrica je ob sprejemu zakona izpostavila, da se ji ne zdi sprejemljivo, da bi v Sloveniji, ki beleži eno višjih gospodarskih rasti in gre v splošnem bolje vsem družbenim skupinam, zmanjševali socialno varnost najšibkejšim v naši družbi. Ob tem je poudarila, da bo pripravila ukrepe in pregledala mehanizme, da bodo socialne transferje prejemali samo tisti, ki jih zares potrebujejo.

Več: vlada.si