Ministrica Kozlovič obiskala pravosodne deležnike v Novem mestu

Ministrica mag. Lilijana Kozlovič je v petek s sodelavci obiskala Novo mesto. Na delovnem obisku se je predvsem seznanila z delom zavoda za prestajanj kazenskih sankcij, okrožnega in okrajnega sodišča, okrožnega državnega tožilstva in državnega odvetništva, ter tamkajšnje probacijske enote in izvajalcev kazenskih sankcij. Obiskala pa je tudi mestno občino Novo mesto in upravno enoto.

V izjavi za javnost je ministrica Kozlovič dejala: »Cilj terenskih obiskov je, da se seznanimo, kako se v praksi uresničuje zakonodaja in drugi ukrepi, ki so sprejeti na državni ravni. Predvsem pa želimo pridobiti tudi povratne informacije, kaj je še treba postoriti in kako lahko pomagamo, da se čim bolj učinkovito zavarujejo pravice ljudi, ter na kakšen način lahko zagotovimo čim boljše pogoje za delovanje pravosodnega sistema.

Ministrica se je najprej seznanila z razmerami v Zavodu za prestajanje kazenskih sankcij Novo mesto in nekaterimi izzivi, s katerimi se soočajo zaposleni. V okviru pogovora o bivalnih razmerah v oddelku so sogovorniki izpostavili aktualne načrte za prenovo oddelka, ki bo potekala v okviru sanacije sodne zgradbe in je razdeljena v več sklopov. Ministrica Kozlovič je pojasnila, da je predvidena investicija v višini 4,9 mio eur; začetek je predviden sredi prihodnjega leta, zaključek pa v dveh letih. Izrazila je zadovoljstvo, da se bo s projektom aktualne prenove oddelka v novomeškem zaporu kakovost bivanja in dela v prihodnosti bistveno izboljšala. Z realizacijo tega projekta bo oddelek namreč pridobil zunanje površine za rekreacijo, sprehode in zunanje obiske obsojencev.

»Ob obisku Zavoda za prestajanje kazenskih sankcij smo se seznanili tudi s kadrovskimi težavami. V luči lajšanja teh težav je vlada podaljšal ukrep, ki omogoča, da to delo lahko opravljajo tudi upokojeni policisti. V Zavodu pa so sogovorniki še izpostavili, da je med zaprtimi osebami veliko tujcev. S tem namenom so sodelavci pripravili brošuro z osnovnimi informacijami za pripornike in obsojence v slovenskem in 23-ih svetovnih jezikih, kar menim, da je pomemben korak za izboljšanje komunikacije s tujci,« je povedala ministrica in se zahvalila vsem zaposlenim za njihovo uspešno in strokovno opravljanje nalog, pa tudi za učinkovito soočanje z epidemijo koronavirusa, da so poskrbeli za življenja tako priprtih oseb kakor tudi zaposlenih.

Ob obisku probacijske enote Novo mesto je ministrica Kozlovič poudarila, da na ministrstvu zelo podpiramo izrekanje alternativnih kazni, saj je to tako za storilca kot tudi za samo skupnost izjemno koristno, tudi z vidika resocializacije. Delo probacije tako igra zelo pomembno vlogo v naši družbi. Izjemnega pomena pri tem pa je dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo: »na območju Novega mesta se izvajajo predvsem dela v javno korist, in sicer v 26-ih izvajalskih organizacijah. Tukaj moram pohvaliti Mestno občino Novo mesto, ki je bila med prvimi, ki je začela s to obliko delovanja.«

Ministrica je obiskala tudi Okrožno in Okrajno sodišče v Novem mestu, kjer se je srečala s predsednicama sodišč okrožno sodnico Tatjano Plut in okrajno sodnico – svetnico Andrejo Beg. Ob tej priložnosti se je ministrica Kozlovič seznanila z odprtimi vprašanji na sodiščih, predstavila pa je tudi prioritete ministrstva v tem mandatu, predvsem na področju priprave nove sodniške zakonodaje.

 

Na okrožnem državnem tožilstvu se je ministrica seznanila s kadrovskim primanjkljajem, ki pesti državno tožilstvo, sogovorniki pa so ji podali pobudo, da bi tudi za tožilce uvedli povečan obseg dela. Pravosodni sodelavci na državnem odvetništvu pa so ministrici povedali, da zelo dobro sodelujejo z ostalimi inštitucijami, želijo pa si večje stopnje poravnave za stranke, ki jih zastopajo.

Ministrica je sogovornike seznanila s strategijo cepljenja za vse pravosodne deležnike, ki je že bila sprejeta na vladi.

Ob zaključku obiska pa se je delegacija ministrstva srečala tudi z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem.
Tovrstni delovni obiski so izjemnega pomena, saj lahko tako neposredno ugotovimo, kako ukrepi Ministrstva za pravosodje delujejo na prebivalce lokalne skupnosti, predvsem pa pridobimo dragoceno povratno informacijo o zakonodaji, ki jo pripravljamo na ministrstvu.