Ministrica Kolar Celarc pozvala poslance k podpori “tobačnemu” zakonu: Za zdrave in neodvisne zdajšnje in prihodnje generacije

Govor ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc ob sprejemu tobačnega zakona:

Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke!

Pred vami je predlog zakona, ki ima široko podporo javnosti in stroke. S pismi podpore so ga podprli zdravniki, medicinske sestre in nekdanji ministri za zdravje. Sloveniji je pismo podpore še posebej za uvedbo enotne embalaže poslala tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Predlog je bil predmet temeljitih usklajevanj, uskladili smo se tako z ministrstvom za finance kot z gospodarstvom. Dobil je soglasno podporo v Državnem Svetu in na Odboru za zdravstvo. Lahko rečem, da v Sloveniji razumemo, kakšno breme in kakšno nevarnost za vzdržnost zdravstvenega sistema in tudi gospodarski razvoj predstavlja tobak.

Tobak je v Sloveniji še vedno najpomembnejši preprečljivi vzrok smrti. Ponovno poudarjam, da zaradi posledic kajenja v Sloveniji vsak dan umre 10 ljudi in izgubimo kar 5% BDP oz. 1,8 milijarde EUR.

Resnosti problema se zavedajo po vsem svetu, zato so države pri Svetovni zdravstveni organizaciji leta 2005 sprejete Okvirno konvencijo za nadzor nad tobakom, ki vsebuje celovit nabor dokazano učinkovitih ukrepov. Skupaj s Slovenijo jo je ratificiralo že 180 držav in je ena najširše sprejetih konvencij v zgodovini Združenih narodov.

Ukrepi konvencije in nova evropska tobačna direktiva so podlaga tudi za novo ureditev tega področja v Sloveniji. Želimo zavarovati sedanjo, predvsem pa prihodnje generacije pred pogubnimi zdravstvenimi, socialnimi, okoljskimi in ekonomskimi posledicami uporabe tobaka. Slovenija se s tem zakonom pridružuje državam, ki v prihodnosti stremijo k družbi brez tobaka, v kateri bo delež kadilcev pod 5 %. Tak cilj so si že zastavile Irska,  Škotska, Finska, Norveška in Nova Zelandija.

Naše in izkušnje drugih držav kažejo, da lahko trajne rezultate dosežemo samo s  celovitim pristopom. S predlogom v naš pravni red tako prenašamo novo tobačno direktivo, ki med drugim narekuje velika slikovno-besedilna zdravstvena opozorila, prepoved prodaje tobačnih izdelkov z značilno aromo, celovito obravnavo elektronskih cigaret, novih tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov, strožje ukrepe za preprečevanje ponarejanja in nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki in prepoved prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov na daljavo.

Na podlagi Okvirne Konvencije uvajamo še druge dokazano učinkovite ukrepe. Za preprečevanje kajenja in zmanjšanje privlačnosti tobačnih izdelkov pri otrocih in mladih uvajamo popolno prepoved oglaševanja, razstavljanja in promocije tobačnih in povezanih izdelkov ter enotno embalažo. Uvajamo dovoljenja za prodajo, ki bodo tistim, ki bodo tobak oglaševali in prodajali mladoletnim, odvzeta. Po vzoru Španije in Hrvaške  prepovedujemo prikazovanje teh izdelkov in kajenja v okviru televizijskih vsebin in javnih nastopov, ki so namenjeni mladoletnim. V praksi se naši sosedje ne srečujejo s pogostimi kršitvami te prepovedi, kljub temu, da prepoved velja tudi za informativne oddaje.

Kajenje, ki je v zgodovini človeštva pobilo več ljudi kot obe svetovni vojni, se še vedno javno prikazuje mladoletnim kot nekaj običajnega in družbeno sprejemljivega.

Sprejetje zakona je ključni del celovitega pristopa, s katerim bomo zmanjšali škodo zaradi kajenja ter ne nazadnje prispevali tudi k povečanju blaginje in  kakovosti življenja posameznika. S tobačnim centom sicer nisem uspela, je pa Vlada RS že zagotovila dodatna sredstva za ozaveščanje o škodljivosti kajenja in programe opuščanja. Te preventivne aktivnosti bodo s sprejetjem zakona bolj verodostojne in tudi bolj učinkovite.

Poslance tako pozivam, da podprete zakon in s tem glasujete za zdrave in neodvisne zdajšnje in prihodnje generacije.

Predlagam tudi, da se skladno s 138. členom Poslovnika Državnega zbora že na tej seji opravi tudi tretja obravnava Predloga zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

Hvala