Ministrica Kolar Celarc in poslanec Zorman: Pred vrati zaostrovanja »tobačne« zakonodaje

V Ljubljani je od 19. do 21. oktobra 2016 potekala konferenca Evropske mreže za preprečevanje kajenja (European Network for Smoking Prevention – ENSP), ki združuje evropske nevladne organizacije s področja tobačne preventive. Konference se je udeležilo blizu 100 gostov iz 30 držav, med njimi ugledni strokovnjaki s področja tobačne preventive. Konferenco so gostile so slovenske članice združenja, med njimi No Excuse Slovenija, namenjena pa je bila krepitvi kapacitet v EU za nadzor nad tobakom. Med ospredju prizadevanj ENSP v tem obdobju je uvedba enotne embalaže za tobačne izdelke ter licenciranje prodaje teh izdelkov. V petek, 21. oktobra je konferenca potekala v dvorani Državnega sveta, udeležili so se je poslanka Maruša Škopac, ministrica Milojka Kolar Celarc in poslanec Branko Zorman, podpredsednik Odbora DZ za zdravstvo, pa sta na konferenci sodelovala z razpravo.

Ministrica Milojka Kolar Celarc je v svoji razpravi med drugim poudarila: »Na eni strani se soočamo z izzivom vzdržnosti zdravstvenih sistemov zaradi bolezni, ki so pogosto povezane s tobakom, na drugi pa z oklevanjem, da bi sprejeli najbolj cenovno učinkovite ukrepe: dvig cen in davkov na tobačne izdelke; popolno prepoved vsake promocije tobačnih izdelkov in tudi kajenja; in dosledno izvajanje vseh ukrepov za zmanjšanje dostopnosti do teh škodljivih izdelkov. Uvajamo tudi enotno embalažo, licenciranje prodaje tobačnih izdelkov in tobačni cent. Prepovedujemo prodajo tobačnih izdelkov na daljavo in kajenje v avtomobilu, ko je v njem prisoten otrok. Že ob prejšnjih in toliko bolj ob zdajšnjem predlogu sprememb zakonodaje se je pokazalo, da tobačna industrija ne bo zlahka popustila. V javni obravnavi smo dobili pripombe in opozorila vseh glavnih proizvajalcev tobačnih izdelkov, našim rešitvam so nasprotovale celo posamezne države. Argumenti so vedno isti: črni trg, zmanjšani prilivi v proračun, tožbe zaradi intelektualne lastnine… . Predvsem pa je značilna popolna ignoranca škode, ki jo posamezniku in družbi povzroča tobak. Lahko na problem tobaka res gledamo samo skozi denar? Seveda ne, zdravje in blagostanje ljudi sta eden ključnih trajnostnih razvojnih ciljev!«

Tudi poslanec Branko Zorman je napovedal zaostrovanje »tobačne« zakonodaje: »Za to, da dosežemo cilj znižanja števila kadilcev in posledično znižanja škodljivih posledic rabe tobak v Sloveniji potrebujemo naprednejše in strožje ukrepe. Ko pomislim na dejstvo, da v Sloveniji vsak dan za posledicami kajenja umre 10 ljudi (kar pomeni 3.600 na letno), je odločitev o tem, kako je potrebno ukrepati, povsem jasna: strožja regulacija in dolgoročni cilj, da postanemo družba brez tobaka. Nahajamo se v zelo pomembnem presečišču, ko se je tudi globalno politično okolje zavedlo razsežnosti problema. Mednarodni interes po omejevanju uporabe tobačnih izdelkov se je pokazal šele v trenutku, ko je družba občutila posledice ne samo na zdravju ljudi, ampak predvsem na področju javnih financ. Žalostno, pa vendar več kot očitno dejstvo. Danes se namreč ocenjuje, da prihodki z naslova trošarine na tobačne izdelke predstavljajo zgolj 1/5 vseh stroškov, ki so neposredno vezani na odpravljanje posledic uporabe tobačnih izdelkov.»

Ministrstvo za zdravje je že pripravilo osnutek Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki jih napovedujeta ministrica in podpredsednik odbora za zdravstvo. Osnutek se nahaja v zaključni fazi usklajevanja in bo kmalu vložen v zakonodajni postopek.

20161021_114306-tobacni-zakon

zorman1