Ministrica in ministra iz vrst SMC prevzeli posle na resorjih

Ministrica Ksenija Klampfer, minister dr. Miro Cerar in minister Jure Leben so danes prevzeli posle na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvu za zunanje zadeve ter na ministrstvu za okolje in prostor. Primopredaje ni bilo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer bo svoje uspešno delo nadaljeval Zdravko Počivalšek. Tudi v 13. Vladi Republike Slovenije bodo ministri stranke SMC svoje delo opravljali predano in odgovorno, tako, da bo boljezavse.

Ministrica Ksenija Klampfer je posle prevzela od dr. Anje Kopač Mrak, ki ji je ob tem zaželela uspešno in predano delo. Klampferjeva je ob primopredaji dejala, da se bo zavzemala za dober socialni dialog in dobre odnosi s socialnimi partnerji tudi v prihodnje.

Predsednik stranke SMC in novi zunanji minister dr. Miro Cerar je posle prevzel od Karla Erjavca. Ob primopredaji je poudaril, da je Slovenija po izhodu iz gospodarske krize zopet postala odgovorna in zanesljiva država, ki je tvorna članica Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij. “Čeprav smo po obsegu in številu prebivalcev med manjšimi državami, se našega mednarodnega vpliva ne more meriti kot vpliva majhne države, ker smo članica Evropske unije, zveze Nato in OECD”, je dejal. Pomembni področji med drugimi sta gospodarska diplomacija in rast. Poudaril je, da bo z dosedanjim delom nadaljeval, pri novih izzivih pa bo deloval v korist Slovenije po najboljših močeh. Prioriteta ostajajo krepitev zunanje politike Slovenije, dobri odnosi na bilateralnem in multilateralnem področju, odnosi s sosednjimi državami in zamejci po svetu. Velik poudarek gre tudi gospodarskemu področju in delu misij po svetu.

SMC bo imela v 13. slovenski vlade pod okriljem tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga bo vodil Jure Leben – posle je prevzel od Irene Majcen. Minister Leben je ob tem poudaril, da je bilo Ministrstvo za okolje in prostor dolga leta politično, kadrovsko in finančno zapostavljeno, četudi to ministrstvo ureja pomembna vprašanja, ki bodo nenazadnje odločila usodo našega skupnega planeta. »Okoljska oziroma prostorska problematika se tiče prav vsakega izmed nas«, je ob primopredaji poudaril minister in dodal, da je za dobro vseh nas ključno, da ta resor končno postane osrednji resor v državi. »Trdim namreč, da mora okoljski vidik postati sestavni del vsake politične odločitve v Sloveniji. Varovanje okolja je namreč ključni civilizacijski izziv našega časa. Na področju varovanja okolja, kot civilizacija, pademo ali obstanemo«, je opozoril in dodal, da bo zato kot minister zavezan načelom trajnostnega razvoja. Izpostavil je tudi največje izzive na področju varovanja okolja in urejanja prostora, ki jih je nujno začeti reševati hipoma: urejanje vprašanja odpadne embalaže, ki ostaja pri družbah, pooblaščenih za ravnanje z odpadki, nujna sanacija žarišč v Mežici in pri Celju, nadaljevanje prenove gradbene zakonodaje, nov stanovanjski zakon in urejanje Triglavskega narodnega parka. Minister Leben je vnovič poudaril, da bo vse prihajajoče izzive reševal povezovalno in v sodelovanju s ključnimi partnerji na področju okolja in prostora.

Primopredaje ni bilo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer bo svoje uspešno delo nadaljeval Zdravko Počivalšek. Je pa zato, kot ponavadi, minister Počivalšek delal s polno paro. V sklopu 51. sejma MOS v Celju se je udeležil seminarja “Podjetništvo je ženskega spola”.Ob tem je dejal: “Veseli me, da se je zbralo tako veliko število drznih žensk, ki jih zanima samostojna podjetniška pot. Upam, da boste danes pridobile čimveč relevantih informacij in ustvarile nova poznanstva, ki vam bodo v pomoč na vaši poti.” Skupaj z dr. Mirom Cerarjem sta obiskala tudi stojnice nekaterih izvozno naravnanih slovenskih podjetij in se udeležila še 8. Dneva slovenske gospodarske diplomacije, ki je danes prav tako potekal v sklopu sejma.