Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič: “Položaj zasebnih šol je potrebno urejati celovito”

Ministrica z izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je v svojem govoru odločno in v celoti zavrnila vse očitke iz interpelacije.

V zvezi z nespoštovanjem odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol je ministrica spomnila, da je ustavno sodišče konec leta 2014 ugotovilo, da je zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v neskladju z ustavo v delu, kjer določa, da država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financira v drugačnem obsegu kot v javnih šolah, in sicer v višini 85 odstotkov. Zakonodajalcu je naložilo odpravo neustavnosti v letu dni, kar pa se ni zgodilo.

Ministrica je povedala, da se zaveda, da je odločitev ustavnega sodišča treba izvršiti.

Pri tem je izpostavila mnenje vlade, ki ne nasprotuje nujnosti spremembe zakona, poudarja pa, da je treba ob vprašanju financiranja obstoječih zasebnih šol to področje urediti celovito. Tako je v zakonodaji treba zajeti še druge elemente v zvezi z delovanjem novoustanovljenih zasebnih šol, kot so pogoji ustanavljanja, pridobitev javne veljavnosti ter spremljanje kakovosti.

Ministrica za izobraževanje je še poudarila, da je tudi sama mnenja, da ob kakovostnem in vse vključujočem šolstvu, zasebno šolstvo predstavlja dodatno izbirnost, vsebinsko obogatitev in raznolikost šolskega prostora.

Ministrica tudi zavrača očitke, da naj bi bila odgovorna za povzročeno diskriminacijo pri financiranju obveznih osnovnošolskih vsebin ter s tem povzročene nepopravljive posledice. “Ta navedba ne drži,” je zatrdila in pojasnila, da je bilo financiranje zasebnih šol urejeno s šolsko zakonodajo v letu 1996, vse do odločitve ustavnega sodišča leta 2014 pa se je ureditev zdela primerna in ustrezna.

Ob tem je spomnila, da je ustavno sodišče leta 1998 odločilo, da je zakonodajalčeva odločitev, da država v celoti financira le javne šole, v polju njegove presoje in zato ni v nasprotju z ustavo. Poleg tega so bili starši, ko so vpisovali otroke v šolo, po besedah ministrice seznanjeni z veljavno zakonodajo, ki jo sama odločitev ustavnega sodišča še ni spremenila.

V nadaljevanju je izpostavila, da Slovenijo k urejanju izobraževalnega sistema na način, da bo zagotavljal dostopnost, kakovost in pravičnost izobraževanja, ne nazadnje zavezuje tudi nedavno sprejeta Unescova deklaracija izobraževanja 2030.

“Iz navedenih virov izhajajo opozorila v zvezi s premisleki po celovitem urejanju vprašanja zasebnega šolstva, predvsem v luči družbenih sprememb in procesov, s katerimi smo soočeni,” je dejala. Dodala je, da je na to v svojem stališču opozorila vlada, ki je zato predlagala zavrnitev zakona, ki ga je predlagala poslanska skupina SDS.

Ministrstvo je tako pripravilo novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer so po njenih besedah upoštevali vsa ta dejstva. Predlog je bil 15. aprila 2016 posredovan v javno razpravo, kar po ministričinih besedah dokazuje jasno namero ministrstva k izvrševanju ustavne odločbe.