Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič obiskala Šolski center Šentjur, sledilo srečanje z LO Šentjur

V petek, 1. aprila 2016 si je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, skupaj z državno sekretarko dr. Andrejo Berle Lakota, direktorjem za predšolsko vzgojo ter osnovno šolstvo mag. Gregorjem Mohoričem in poslanko SMC Anito Koleša ter predsednikom LO Šentjur Peter Jevšinekom ogledala Šolski center Šentjur, se sestala s predstavniki vseh osnovnih šol v Šentjurju ter se ob koncu srečala še s svetniško skupino LO SMC Šentjur.

Ministrica se je uvodoma lepo zahvalila za povabilo in organizacijo srečanja. Meni, da so tovrstna srečanja odlična priložnost za spoznavanje in izmenjavo mnenj ter nenazadnje, krepitvi medsebojnega zaupanja, spoštovanja ter sodelovanja. Direktor Šolskega centra Šentjur mag. Branko Šket in ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole Šentjur mag. Janez Vodopivc je predstavil ustanovo ter nekatere zanimive mejnike, ki so zaznamovale razvoj Šolskega centra Šentjur. Tako se je leta 1909 pričel pouk v slovenskem jeziku, si čimer so postali ena prvih šol na Slovenskem. Šolski center se je vseskozi razvijal ter dopolnjeval in se danes lahko pohvali s celostno ponudbo, vključno z naravovarstvenim oddelkom.

mizš

Na drugi strani pa opažajo, da je med mladimi čedalje več interesa po izobraževanju na področju kmetijske mehanizacije, zato si ga želijo razvijati in dopolnjevati.
Ministrica je pohvalila prizadevanja Šolskega centra Šentjur ter jim ponudila vso pomoč in podporo pri povečevanju kvalitete izobraževanja. Dr. Maja Makovec Brenčič ter dr. Andreja Berle Lakota sta prisotnim predstavila ključne poudarke nove finančne perspektive. Tako je preko 16mio EUR namenjenih razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja. V prvi vrsti gre za dodatne kvalifikacije ter izobraževanje že zaposlenih ljudi, s ciljem povečanja strokovnih ter praktičnih znanj zaposlenih. Na tem področju je zato veliko možnosti za razvoj izobraževanja, potrebno pa bo natančno in kvalitetno sodelovanje ter povezovanje z lokalno skupnostjo ter gospodarstvom. Le ta tako bo namreč razvoj dodatnega izobraževanja potekal v smeri, ki bo uporabna tudi v praksi.

Obisk se je nadaljeval na OŠ Blaža Kocena v Ponikvi, kjer se je ministrica sestala z ravnatelji vseh osnovnih šol Šentjurja in Dobja. Prisotni so se dotaknili aktualnih vprašanj s področja izobraževalnega sistema, izbirnih učnih vsebih ter sistema povečanja kakovosti izobraževanja. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je poudarila, da se je na področju vzgoje in izobraževanja končno vzpostavil sistem, ki pomeni povečanje kakovosti. V okviru tega sveti zavodov prejemajo vedno večja pooblastila s katerimi bodo preverjali izvajanje priporočil.

mizš3

Glavna ideja Ministrstva za izobraževanje znanost šport in tehnologijo namreč je, da bi se vzpostavila notranja evalvacija preko katere bi se poročalo o kvaliteti ter izvajanju nacionalnega izobraževalnega procesa. Vse skupaj bi potekalo preko preverjanja nacionalnega sistema kakovosti. Preko EU sredstev pa bo šolah in drugim izobraževalnim ustanovam omogočen nadaljnji razvoj, kar močno podpira tudi ministrstvo. Sistem izbirnih predmetov je potrebno konkretneje povezati z obveznim delom, saj se danes dogaja, da preko izbirnih predmetov učenci in dijaki ne napredujejo. Prav tako je potrebno večji poudarek dati razvoju motoričnih sposobnosti.

Ob koncu srečanje se je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič skupaj s svojo ekipo srečala s člani sveta lokalnega odbora Šentjur. V sproščenem pogovoru so se prisotni strinjali, da je temelj vsake stranke lokalna raven delovanja, ter da je potrebno razvijati lokalni odbor preko aktivnega dela v lokalnem okolju.

mizš2