Ministrica dr. Kustec zaželela uspešen zaključek študijskega leta

V ponedeljek, 8.6., se je ministrica sestala s predsednikom KPK, dr. Robertom Šumijem. Pogovor je tekel o krepitve pravne države ter pomembnosti ozaveščanja o nepravilnostih že pri najmlajših. Istega dne se je sestala še z Zvezo aktivov sveta staršev Slovenije, ki predstavlja pomemben glas otrok in staršev v izobraževalnem procesu. Zahvalila se jim je za vso dosedanjo pomoč.

Na pobudo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, se je ministrica v torek, 9.junija, skupaj z državnim sekretarjem dr. Juretom Gašparičem in direktorico Urada za mladino mag. Dolores Kores, preko video klica srečala z predstavniki ŠOU v Ljubljani. Visokošolstvo je bilo v času korona krize postavljeno pred različne izzive. Študijski proces na daljavo se je izvajal s pomočjo spletnih učilnic, videokonferenc, posnetkov predavanj in ostalih oblik študijskega procesa, prek e-pošte, ostalih oblik dvostranske množične komunikacije, s pripravo izročkov ter z dodatnim gradivom za študente. Posneta predavanja in ostala gradiva so shranjena v spletnih učilnicah. Po potrebi so bili učitelji na voljo študentom tudi za individualne ali skupinske konzultacije preko spletnih orodij za telekonference in z uporabo spletnih klepetalnic ter elektronske pošte. Poseben izziv so predstavljala praktična usposabljanja, zlasti na področju medicine, zdravstvenih ved in farmacije. Izvajati so se začela ob prekinitvi izrednih razmer.

Ministrica je na koncu vsem študentkam in študentom zaželela uspešen zaključek študijskega leta.