Ministrica in ministri

 

 

 dr. Miro Cerar

Minister za zunanje zadeve

rojen 25. 8. 1963
doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Dr. Miro Cerar je bil 25. avgusta 2014 v Državnem zboru izvoljen za predsednika Vlade Republike Slovenije. Do tega leta ni bil član nobene politične stranke in se ni aktivno udejstvoval v politiki. Leta 2013 je zavrnil javno ponudbo večinske parlamentarne koalicije, da bi z njeno podporo prevzel funkcijo predsednika vlade, saj je ocenil, da tedanje parlamentarne stranke niso omogočale nujnih predpostavk za izhod iz družbene krize. Dobro leto kasneje se je zato s skupino somišljenikov odločil za ustanovitev povsem nove politične stranke za udeležbo na predčasnih parlamentarnih volitvah. Stranka Mira Cerarja (SMC) je bila ustanovljena 2. junija 2014 in je pod vodstvom dr. Cerarja 13. julija 2014 dosegla zgodovinsko zmago, saj je osvojila 36 poslanskih sedežev (od 90), kar je največje število sedežev med vsemi strankami doslej. 7. marca 2015 se je na svojem prvem rednem kongresu stranka preimenovala v Stranko modernega centra (SMC).

Pred vstopom v politiko je bil dr. Miro Cerar redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predaval teorijo in filozofijo prava, primerjalno pravo ter etiko pravniških poklicev. Kot najmlajši med pravnimi strokovnjaki je v letih 1990 in 1991 sodeloval pri pisanju Ustave Republike Slovenije ter drugih ustavnih osamosvojitvenih aktov. Zatem je kot zunanji svetovalec Državnemu zboru več kot dvajset let svetoval pri ustavnopravnih in drugih pravnih vprašanjih, občasno pa je svetoval tudi ministrstvom, odvetniškim pisarnam, zavodom, zbornicam in drugim institucijam. Kot Fulbrightov štipendist je v letu 2008 poučeval primerjalno ustavno pravo na Golden Gate University Law School v San Franciscu ter se študijsko izpopolnjeval na University of California School of Law v Berkeleyju. Od decembra 2010 do junija 2012 je bil predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije, pred tem pa leto in pol njegov podpredsednik. V letih 2000 do 2014 je bil trinajstkrat izbran v skupino desetih najvplivnejših slovenskih pravnikov, v letih 2011 do 2014 pa je bil štirikrat izbran tudi za najuglednejšega slovenskega pravnega strokovnjaka.

Dr. Cerar je avtor in soavtor številnih domačih in tujih strokovnih knjig in člankov. S svojimi poljudnimi kolumnami in številnimi javnimi nastopi se je uvrstil tudi v krog slovenskih javnomnenjskih voditeljev. Zlasti v zadnjih, kriznih letih si je ustvaril avtoriteto kritičnega javnega misleca, ko je opozarjal na pomen zanemarjenih družbenih vrednot, na kulturo strpnosti in dialoga ter na potrebo po dvigu politične in pravne kulture. V poljudnih knjigah Pravnikov mozaik (2007), Pamet v krizi (2010) in Slovenci na popravnem izpitu (2013) esejistično razmišlja o etiki, politiki, pravu, šolstvu, duhovnosti ter o drugih aktualnih družbenih in humanističnih temah. Leta 2010 je prejel posebno priznanje za izvirno knjigo Kako sem otrokom razložil demokracijo.

Dr. Miro Cerar je bil 13. septembra 2018 v Državnem zboru izvoljen za ministra za zunanje zadeve. Ob imenovanju je dr. Cerar poudaril: »Deloval bom v korist Slovenije po najboljših močeh. Prioriteta ostajajo krepitev zunanje politike Slovenije, dobri odnosi na bilateralnem in multilateralnem področju, odnosi s sosednjimi državami in zamejci po svetu. Čeprav smo po obsegu in številu prebivalcev med manjšimi državami, se našega mednarodnega vpliva ne more meriti kot vpliva majhne države, ker smo članica Evropske unije, zveze Nato in OECD.”

Spletna stran: Ministrstvo za zunanje zadeve

Na vrh

 mag. Ksenija Klampfer

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

rojena 27. 7. 1976

magistrica pravnih znanosti, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

 

Ksenija Klampfer je magistrica pravne znanosti, z opravljenim pravniškim državnim izpitom in
je trenutno doktorska študentka s področja evropskega upravnega prava na ljubljanski pravni fakulteti. Takoj po diplomi se je zaposlila na upravni enoti v Slovenskih Konjicah, kjer je, med drugim, osem let vodila oddelek za upravne notranje zadeve. Leta 2015 je postala načelnica upravne enote Maribor, kjer dela še danes. V vmesnem obdobju je bila od oktobra 2017 do aprila 2018 državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo. Je predavateljica na Upravni akademiji in članica Raziskovalne mreže upravnega prava, ki deluje pod okriljem Evropske unije. Skozi desetletje in več dolgo kariero v državni upravi je pridobila poglobljen uvid v delovanje javnih sistemov , razvila visoko raven kompetenc na področju vodenja in upravljanja virov, od človeških do finančnih in se naučila, da je možno s pravo mero odločnosti in hitrim odzivanjem še tako zahtevne in konfliktne situacije obrniti na bolje.

Mag. Ksenija Klampfer je bila 13. septembra 2018 v Državnem zboru izvoljena za ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ob izvolitvi je dejala: “Zavzemala za dober socialni dialog in dobre odnosi s socialnimi partnerji.”

Spletna stran: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Na vrh

 Jure Leben

Minister za okolje in prostor

rojen 22. 4. 1981
master of science, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Oxford Brookes University

 

Jure Leben je velik del svojega otroštva in mladosti posvetil košarki. Ta ga je popeljala prek velike luže v Združene države Amerike, kjer je zaključil študij na področju ocenjevanja in varstva okolja. Zatem se je vrnil na staro celino, kjer je ob delu v transportnem inštitutu TRL – tam je  bil zadolžen za ocenjevanje transportnih sistemov in presojo njihovih vplivov na okolje, študiral na Oxford Brookes University ter uspešno končal specialistični okoljski študij. Ob delu na TRL je prejel tudi štipendijo, ki jo podeljuje evropski sklad Marie Curie. Leta 2018 pa je na britanski University of Hertfordshire zaključil še magistrski študij filozofije.

Leta 2008 je prevzel vodenje Centra za obnovljive vire energije in varstvo okolja v Pivki, kariero pa kasneje nadaljeval v Službi vlade za podnebne spremembe, kjer je bil zadolžen za razvoj politik na področju energije in novih zelenih tehnologij in vodenje EU projektov. Leta 2012 se je zaposlil na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je vodil implementacijo ECO oznake in eko inovacij ter bil vodja medresorske delovne skupine za zelena javna naročil in namestnik vodje medresorske delovne skupine za zeleno davčno reformo.

Leta 2016 je prevzel položaj državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in na njem vodenje največjega državnega infrastrukturnega projekta, gradnjo drugega tira.

Jure Leben je bil 13. septembra 2018 v Državnem zboru izvoljen za ministra za okolje in prostor. Ob izvolitvi je dejal: “Varovanje okolja je namreč ključni civilizacijski izziv našega časa. Na področju varovanja okolja, kot civilizacija, pademo ali obstanemo.

Spletna stran: Ministrstvo za okolje in prostor

Na vrh

Zdravko Počivalšek

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

rojen 25. 11. 1957
univerzitetni diplomirani inženir agronomije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Zdravko Počivalšek je diplomirani univerzitetni inženir agronomije. Prve vodstvene izkušnje je dobil v letih 1985-1986 kot član poslovne skupine, ki je sanirala poslovanje Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah. Do leta 1994 je bil direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, nato pa direktor družbe Mlekarne Celeia. Leta 1999 je prevzel vodenje zdravilišča Atomske toplice, ki so se pod njegovim vodstvom preoblikovale v blagovno znamko Terme Olimia. Tam je bil kot direktor družbe zaposlen do prevzema funkcije ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v vladi dr. Mira Cerarja decembra 2014.

Leta 2005 je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2004, leta 2010 pa je postal Manager leta 2010 za izjemne dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu. Je oče dveh otrok.

Zdravko Počivalšek je bil 13. septembra 2018 v Državnem zboru ponovno izvoljen za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ob izvolitvi je dejal: “Tudi v prihodnje želim še izboljšati upravljanje državnega premoženja. Trudil se bom, da nadaljujemo z davčno reformo ter dodatno razbremenimo plače.”

Spletna stran: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na vrh