Ministri

 

 

 dr. Miro Cerar

[/su_column][/su_row]

Minister za zunanje zadeve

rojen 25. 8. 1963
doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Dr. Miro Cerar je bil 25. avgusta 2014 v Državnem zboru izvoljen za predsednika Vlade Republike Slovenije. Do tega leta ni bil član nobene politične stranke in se ni aktivno udejstvoval v politiki. Leta 2013 je zavrnil javno ponudbo večinske parlamentarne koalicije, da bi z njeno podporo prevzel funkcijo predsednika vlade, saj je ocenil, da tedanje parlamentarne stranke niso omogočale nujnih predpostavk za izhod iz družbene krize. Dobro leto kasneje se je zato s skupino somišljenikov odločil za ustanovitev povsem nove politične stranke za udeležbo na predčasnih parlamentarnih volitvah. Stranka Mira Cerarja (SMC) je bila ustanovljena 2. junija 2014 in je pod vodstvom dr. Cerarja 13. julija 2014 dosegla zgodovinsko zmago, saj je osvojila 36 poslanskih sedežev (od 90), kar je največje število sedežev med vsemi strankami doslej. 7. marca 2015 se je na svojem prvem rednem kongresu stranka preimenovala v Stranko modernega centra (SMC).

Pred vstopom v politiko je bil dr. Miro Cerar redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predaval teorijo in filozofijo prava, primerjalno pravo ter etiko pravniških poklicev. Kot najmlajši med pravnimi strokovnjaki je v letih 1990 in 1991 sodeloval pri pisanju Ustave Republike Slovenije ter drugih ustavnih osamosvojitvenih aktov. Zatem je kot zunanji svetovalec Državnemu zboru več kot dvajset let svetoval pri ustavnopravnih in drugih pravnih vprašanjih, občasno pa je svetoval tudi ministrstvom, odvetniškim pisarnam, zavodom, zbornicam in drugim institucijam. Kot Fulbrightov štipendist je v letu 2008 poučeval primerjalno ustavno pravo na Golden Gate University Law School v San Franciscu ter se študijsko izpopolnjeval na University of California School of Law v Berkeleyju. Od decembra 2010 do junija 2012 je bil predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije, pred tem pa leto in pol njegov podpredsednik. V letih 2000 do 2014 je bil trinajstkrat izbran v skupino desetih najvplivnejših slovenskih pravnikov, v letih 2011 do 2014 pa je bil štirikrat izbran tudi za najuglednejšega slovenskega pravnega strokovnjaka.

Dr. Cerar je avtor in soavtor številnih domačih in tujih strokovnih knjig in člankov. S svojimi poljudnimi kolumnami in številnimi javnimi nastopi se je uvrstil tudi v krog slovenskih javnomnenjskih voditeljev. Zlasti v zadnjih, kriznih letih si je ustvaril avtoriteto kritičnega javnega misleca, ko je opozarjal na pomen zanemarjenih družbenih vrednot, na kulturo strpnosti in dialoga ter na potrebo po dvigu politične in pravne kulture. V poljudnih knjigah Pravnikov mozaik (2007), Pamet v krizi (2010) in Slovenci na popravnem izpitu (2013) esejistično razmišlja o etiki, politiki, pravu, šolstvu, duhovnosti ter o drugih aktualnih družbenih in humanističnih temah. Leta 2010 je prejel posebno priznanje za izvirno knjigo Kako sem otrokom razložil demokracijo.

Dr. Miro Cerar je bil 13. septembra 2018 v Državnem zboru izvoljen za ministra za zunanje zadeve. Ob imenovanju je dr. Cerar poudaril: »Deloval bom v korist Slovenije po najboljših močeh. Prioriteta ostajajo krepitev zunanje politike Slovenije, dobri odnosi na bilateralnem in multilateralnem področju, odnosi s sosednjimi državami in zamejci po svetu. Čeprav smo po obsegu in številu prebivalcev med manjšimi državami, se našega mednarodnega vpliva ne more meriti kot vpliva majhne države, ker smo članica Evropske unije, zveze Nato in OECD.”

Spletna stran: Ministrstvo za zunanje zadeve

Na vrh

 

 Simon Zajc

Minister za okolje in prostor

rojen 25. 6. 1980
diplomirani varstvoslovec

 

Simon Zajc je diplomirani varstvoslovec, do imenovanja za ministra je opravljal funkcijo državnega sekretarja za področje okolja. Je član Medresorske koordinacijske skupine za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, vodja pogajalske skupine, ki bo zastopala RS v pogajanjih z avstrijsko stranjo v zvezi z možnostjo uveljavitve odškodninskega zahtevka proti povzročitelju škode za poplave na Dravi v RS leta 2012, ter vodja Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. Pred tem je opravljal funkcijo poslanca Državnega zbora RS. Kot podpredsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je osredotočal na razvoj slovenskega kmetijstva, na oživitev gozdno-lesne verige ter se javno zavzemal za regulacijo kanabisa.

Pred izvolitvijo v državni zbor je deloval kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot solastnik ter direktor deloval v podjetju UPLU d. o. o., ki se primarno ukvarja z videoprodukcijo. Podjetje je ustanovil po številnih letih delovanja v medijskem svetu. Bil je član ekipe Ceh za smeh, novinar Radia Gama MM, Paprika TV, revije Cosmopolitan, Net TV in Radia Orion. Simon Zajc je tudi prostovoljni gasilec.

Simon Zajc je bil 27. marca 2019 v Državnem zboru izvoljen za ministra za okolje in prostor.

Spletna stran: Ministrstvo za okolje in prostor

Na vrh

Zdravko Počivalšek

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

rojen 25. 11. 1957
univerzitetni diplomirani inženir agronomije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Zdravko Počivalšek je diplomirani univerzitetni inženir agronomije. Prve vodstvene izkušnje je dobil v letih 1985-1986 kot član poslovne skupine, ki je sanirala poslovanje Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah. Do leta 1994 je bil direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, nato pa direktor družbe Mlekarne Celeia. Leta 1999 je prevzel vodenje zdravilišča Atomske toplice, ki so se pod njegovim vodstvom preoblikovale v blagovno znamko Terme Olimia. Tam je bil kot direktor družbe zaposlen do prevzema funkcije ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v vladi dr. Mira Cerarja decembra 2014.

Leta 2005 je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2004, leta 2010 pa je postal Manager leta 2010 za izjemne dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu. Je oče dveh otrok.

Zdravko Počivalšek je bil 13. septembra 2018 v Državnem zboru ponovno izvoljen za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ob izvolitvi je dejal: “Tudi v prihodnje želim še izboljšati upravljanje državnega premoženja. Trudil se bom, da nadaljujemo z davčno reformo ter dodatno razbremenimo plače.”

Spletna stran: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na vrh