Ministrice in ministri

 

Miro Cerar

Predsednik vlade

rojen 25. 8. 1963
prof. dr. pravnih znanosti

Dr. Miro Cerar je bil 25. avgusta 2014 v Državnem zboru izvoljen za predsednika Vlade Republike Slovenije. Do tega leta ni bil član nobene politične stranke in se ni aktivno udejstvoval v politiki. Leta 2013 je zavrnil javno ponudbo večinske parlamentarne koalicije, da bi z njeno podporo prevzel funkcijo predsednika vlade, saj je ocenil, da tedanje parlamentarne stranke niso omogočale nujnih predpostavk za izhod iz družbene krize. Dobro leto kasneje se je zato s skupino somišljenikov odločil za ustanovitev povsem nove politične stranke za udeležbo na predčasnih parlamentarnih volitvah. Stranka Mira Cerarja (SMC) je bila ustanovljena 2. junija 2014 in je pod vodstvom dr. Cerarja 13. julija 2014 dosegla zgodovinsko zmago, saj je osvojila 36 poslanskih sedežev (od 90), kar je največje število sedežev med vsemi strankami doslej. 7. marca 2015 se je na svojem prvem rednem kongresu stranka preimenovala v Stranko modernega centra (SMC).
Pred vstopom v politiko je bil dr. Miro Cerar redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predaval teorijo in filozofijo prava, primerjalno pravo ter etiko pravniških poklicev. Kot najmlajši med pravnimi strokovnjaki je v letih 1990 in 1991 sodeloval pri pisanju Ustave Republike Slovenije ter drugih ustavnih osamosvojitvenih aktov. Zatem je kot zunanji svetovalec Državnemu zboru več kot dvajset let svetoval pri ustavnopravnih in drugih pravnih vprašanjih, občasno pa je svetoval tudi ministrstvom, odvetniškim pisarnam, zavodom, zbornicam in drugim institucijam. Kot Fulbrightov štipendist je v letu 2008 poučeval primerjalno ustavno pravo na Golden Gate University Law School v San Franciscu ter se študijsko izpopolnjeval na University of California School of Law v Berkeleyju. Od decembra 2010 do junija 2012 je bil predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije, pred tem pa leto in pol njegov podpredsednik. V letih 2000 do 2014 je bil trinajstkrat izbran v skupino desetih najvplivnejših slovenskih pravnikov, v letih 2011 do 2014 pa je bil štirikrat izbran tudi za najuglednejšega slovenskega pravnega strokovnjaka.

Dr. Cerar je avtor in soavtor številnih domačih in tujih strokovnih knjig in člankov. S svojimi poljudnimi kolumnami in številnimi javnimi nastopi se je uvrstil tudi v krog slovenskih javnomnenjskih voditeljev. Zlasti v zadnjih, kriznih letih si je ustvaril avtoriteto kritičnega javnega misleca, ko je opozarjal na pomen zanemarjenih družbenih vrednot, na kulturo strpnosti in dialoga ter na potrebo po dvigu politične in pravne kulture. V poljudnih knjigah Pravnikov mozaik (2007), Pamet v krizi (2010) in Slovenci na popravnem izpitu (2013) esejistično razmišlja o etiki, politiki, pravu, šolstvu, duhovnosti ter o drugih aktualnih družbenih in humanističnih temah. Leta 2010 je prejel posebno priznanje za izvirno knjigo Kako sem otrokom razložil demokracijo.

Na predlog dr. Cerarja je Državni zbor 18. septembra 2014 potrdil njegovo ministrsko listo in še isti dan je 12. slovenska vlada pričela z delom. Ob imenovanju vlade je dr. Cerar poudaril: »Zavedamo se, da Slovenija potrebuje politično stabilnost, gospodarski razvoj, ureditev javnih financ in veliko socialnega čuta. Storili bomo vse, kar zmoremo in znamo, da Slovenijo popeljemo iz krize, da državljanom omogočimo normalno življenje.«

Spletna stran: http://www.vlada.si/

Na vrh

Boris Koprivnikar

Minister za javno upravo

rojen 16. 4. 1966
dipl. organizator dela in informatike, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Univerza v Mariboru

Boris Koprivnikar se že dvajset let srečuje z izzivi javne uprave. Desetletje je vodil javni zavod z zahtevno organiziranostjo, nazadnje Skupnost socialnih zavodov, ki združuje 99 izvajalcev z več kot 10.000 zaposlenimi, ki v okviru javne mreže zagotavljajo storitve več kot 21.000 uporabnikom. Pri svojem delu dnevno sodeluje z različnimi državnimi in drugimi organi ter upravlja kompleksne pogajalske procese. Te izkušnje bodo dragocene tudi pri vodenju ministrstva. Javno upravo vidi kot servis, ki mora zagotavljati učinkovito podporo državljanom, različnim organizacijam in vsem organom državne uprave ter javnega sektorja.

Spletna stran: http://www.mju.gov.si/

Na vrh

Vesna Györkös Žnidar

Ministrica za notranje zadeve

rojena 29. 12. 1977
mag. evropskega prava, London School of Economics and Political Science

Mag. Vesna Györkös Žnidar je visoko strokovno usposobljena za vodenje ministrstva za notranje zadeve, v sklop katerega sodi predvsem določanje razvojnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih temeljnih usmeritev za delo policije ter usmerjanje in nadzorovanje izvajanja nalog in pooblastil policije ter usmerjanje in koordiniranje določenih nalog mednarodnega sodelovanja policije. Gyorkös Žnidar je v svoji karieri delovala v ključnih pravosodnih podsistemih, v katerih prav policijski oziroma relevantni inšpekcijski postopki igrajo ključno vlogo pri sankcioniranju družbenih odklonov. Kot ministrica za notranje zadeve bo ta znanja in izkušnje uporabljala predvsem pri usmeritvah v odnosu do nadzora nad zakonitostjo, strokovnostjo ter spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri izvajanju policijskih pooblastil in opravljanju nalog policije.

Spletna stran: http://www.mnz.gov.si/

Na vrh

Mateja Vraničar Erman

Ministrica za finance

rojena 7.11.1965
MPA (magisterij iz javne uprave) na Harvard University, Law School in JF Kennedy School of Government

Mateja Vraničar Erman je leta 1989 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1997 pa je zaključila študij MPA (magisterij iz javne uprave) na Harvard University, Law School in JF Kennedy School of Government.

Od leta 1989 do 1993 je bila zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve, od leta 1993 dalje pa na Ministrstvu za finance, kjer je opravljala različne naloge, predvsem v organizacijskih enotah ministrstva, pristojnih za oblikovanje carinskega in davčnega sistema. Tako je na primer koordinirala in vodila pripravo prvega slovenskega carinskega zakona ter izvedbenih predpisov, ki so temeljili na evropskem carinskem sistemu, delovala kot vodja Oddelka za sistem posrednih davkov in kasneje kot vodja Sektorja za davčni in carinski sistem v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov. Od aprila 2010 do februarja 2012 je bila državna sekretarka na Ministrstvu za finance, prvenstveno odgovorna za področje davčnega in carinskega sistema, proračuna in javnega računovodstva.

Po končanem mandatu se je ponovno posvetila strokovnemu delu na področju oblikovanja davčnega sistema, ko je bila tudi vodja Sektorja za splošne davčne zadeve in analize.

Spletna stran: http://www.mf.gov.si/

Na vrh

Zdravko Počivalšek

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

rojen 25. 11. 1957
univerzitetni diplomirani inženir agronomije

Zadnjih 15 let je bil na čelu Term Olimia iz Podčetrtka. Je nagrajenec GZS za leto 2004 in Manager leta 2010.

Prve vodstvene izkušnje je pridobil v letih 1985-1986 kot član poslovne skupine, ki je sanirala poslovanje Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah. Do leta 1994 je bil direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, nato pa direktor družbe Mlekarne Celeia. Leta 1999 je prevzel vodenje zdravilišča Atomske toplice, ki so se pod njegovim vodstvom preoblikovale v blagovno znamko Terme Olimia. Tam je bil kot direktor družbe zaposlen do prevzema ministrske funkcije.

Leta 2005 je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2004, leta 2010 pa je postal Manager leta 2010 za izjemne dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu.

4. decembra 2014 ga je Državni zbor RS imenoval za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Spletna stran: http://www.mgrt.gov.si/

Na vrh

Goran Klemenčič

Minister za pravosodje

rojen 28. 5. 1972
mag. prava, Harward Law School

Goran Klemenčič je pravnik, predan boju proti korupciji. Je član Evropske skupine izvedencev za področje korupcije ter izvoljeni član Odbora Sveta Evrope proti mučenju. Od 2010 do 2014 je bil predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, pred tem pa državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve. V preteklosti je več let delal kot vodja projektov in svetovalec na Oddelku za probleme kriminalitete Sveta Evrope v Strasbourgu, ter bil vodja evalvacij v projektih Direktorata za finančno kriminaliteto in korupcijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj v Parizu. Kot višji predavatelj je poučeval kazensko pravo, človekove pravice in policijska pooblastila na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, pred tem je bil na pravni fakulteti asistent pri prof. dr. Boštjanu M. Zupančiču. Od konca devetdesetih je stalni zunanji sodelavec projektov Sveta Evrope, Združenih Narodov, OECD-ja in Evropske komisije na področjih pravnih in institucionalnih reform pravosodja in krepitve vladavine kazenskega prava, policijskih pooblastil, specializiranih organov za pregon organiziranega kriminala.

Spletna stran: http://www.mp.gov.si/

Na vrh

Milojka Kolar Celarc

Ministrica za zdravje

rojena 10. 9. 1951
dipl. ekonomistka, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Marija Milojka Kolar Celarc je poznavalka zdravstvenega in finančnega sistema. V letu 2013 je sodelovala v delovni skupini ministrstva za zdravje za spremembo zdravstvene zakonodaje. V obdobju 2011 – 2013 je bila predsednica uprave zdravstvene zavarovalnice Vzajemna d.v.z., pred tem je bila članica in pomočnica uprave pri tej zavarovalnici. Kot preizkušena strokovnjakinja za davčni sistem in pooblaščena revizorka je delovala kot direktorica centra notranje revizije za skupino Pozavarovalnice Sava d.d. V letih 1994 – 2000 ter 2003 – 2005 je bila državna sekretarka na ministrstvu za finance, odgovorna za davčni in carinski sistem, prihodke proračuna RS, proračunsko inšpekcijo in notranjo revizijo. Uspešno je vodila projekt uvedbe davka na dodano vrednost v RS in projekt ustanovitve enotne davčne službe. Kot ministrica za zdravje si bo prizadevala za krepitev javnega zdravstva, ki bo državljanom zagotavljalo hitre in kakovostne zdravstvene storitve.

Spletna stran: http://www.mz.gov.si/

Na vrh

Maja Makovec Brenčič

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport

rojena 27. 5. 1969
doktorica znanosti s področja poslovodenja in organizacije in redna profesorica mednarodnega poslovanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Maja Makovec Brenčič je bila v letu 2013 imenovana za prorektorico Univerze v Ljubljani, kjer je razvijala področje prenosa znanja, sodelovanja izobraževanja in znanosti z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem ter internacionalizacije. V obdobju 2010-2013 je vodila Svet novoustanovljene agencije NAKVIS (Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu). Na Ekonomski fakulteti UL je delovala kot prodekanja na področju razvoja strategije, mednarodnega umeščanja in kakovosti. Je dobra poznavalka zagotavljanja kakovosti izobraževanja, razvojnih trendov v izobraževanju in znanosti, mednarodnega izobraževalnega in znanstvenega okolja in povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem. Prav tako je vključena v nekatere aktivnosti delovanja športa v Sloveniji.

Spletna stran: http://www.mizs.gov.si/

Na vrh

Peter Gašperšič

Minister za infrastrukturo

rojen 19. 9. 1965
dr. tehniških znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

Peter Gašperšič je svojo profesionalno pot začel na akademskem področju, in sicer kot mladi raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, na kateri je tudi diplomiral in za svoje diplomsko delo prejel Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani. Akademska znanja je nadgrajeval v Združenih državah Amerike, kjer se je strokovno ukvarjal s praktičnimi vidiki potresne varnosti konkretnih premostitvenih objektov.

Iz akademskih vod ga je pot vodila v gospodarstvo, kjer je sedem let delal kot vodja več investicijskih projektov gradenj ter inženiringa gradenj za različne investitorje. Pri tem delu se je natančno seznanil z vsemi vidiki operativnega vodenja projektov v gradbeništvu: pridobivanje del, projektiranje, izvedba in nadzor.

Poslovno kariero je nadaljeval v slovenski državni upravi, kjer je v desetih letih opravljal vrsto vodilnih nalog, od vodenja sektorja in direktorata, do opravljanja nalog državnega sekretarja, vse na področju prometa, infrastrukture in graditve. Gre torej za strokovnjaka, ki s svojimi delovnimi izkušnjami na ministrstvo za infrastrukturo prinaša tako rekoč idealno zmes akademskih kompetenc, izkušenj dela v gospodarstvu pri vodenju investicijskih projektov ter strateške vizije urejanja sistemskih vprašanj na delovnem področju ministrstva.

Spletna stran: http://www.mzi.gov.si/

Na vrh

Alenka Smerkolj

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo

rojena 15. 12. 1963
profesorica francoščine in španščine, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Alenka Smerkolj izhaja iz bančnega sektorja, več kot 25 let je delovala na področju mednarodnega poslovanja in finančnih trgov, kjer je pridobila bogate delovne izkušnje. Od leta 1988 do imenovanja za državno sekretarko je bila zaposlena v Novi Ljubljanski banki d.d., in sicer kot direktorica področja finančnih trgov, prej kot namestnica direktorja oz. direktorica sektorja. Na dosedanji poslovni poti se je ukvarjala z upravljanjem z likvidnostjo banke, vodila je komunikacijo z Banko Slovenije ter zakladnico Ministrstva za Finance na področju upravljanja likvidnosti NLB Skupine, zadolžena je bila za upravljanje z bilanco banke, trgovanje s finančnimi instrumenti, investicijsko bančništvo ter skrbništvo nad vrednostnimi papirji. Odgovorna je bila tudi za odnose s ključnimi mednarodnimi bančnimi partnerji banke, skrbela je za nadzor in koordinacijo izdaj dolžniških instrumentov banke in za pospeševanje prodaje instrumentov s trga kapitala slovenskim podjetjem. Bila je članica odbora za Zakladništvo pri Združenju Bank Slovenije.

Sodelovala je v različnih ekspertnih skupinah in predavala na konferencah v Sloveniji in tujini, kjer je pridobila tudi bogate mednarodne izkušnje.
Tekoče govori angleško, francosko, špansko, pasivno pa italijansko in srbohrvaško.

Od 15. 10. 2014 je opravljala funkcijo državne sekretarke v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 19. 11. 2014 pa jo je Državni zbor Republike Slovenije imenoval za ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

Spletna stran: http://www.svrk.gov.si/

Na vrh