Ministri

Boštjan Koritnik

Minister za javno upravo

rojen 15. 6. 1979
univerzitetni diplomirani pravnik

Boštjan Koritnik je leta 2005 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik.

Že med in po koncu šolanja je bil honorarni sodelavec gospodarske redakcije časnika Delo, v obdobju 2006–2010 pa je opravljal različna dela v družbi GV Založba, kjer se je izkazal kot novinar oziroma urednik Pravne prakse ter hišni pravnik, v letih 2010–2013 pa tudi kot direktor in odgovorni urednik. Po pripojitvi družbe podjetju Ius Software je bil v tej družbi do začetka leta 2015 (so)direktor in odgovorni urednik.

Od leta 2015 je bil zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot asistent in tajnik. Poleg tega je bil od leta 2016 direktor Založbe Pravne fakultete ter strokovni direktor in družbenik start-up družbe Audibook. Sodeloval je s tremi kripto podjetji, kot pravnik in soustanovitelj, bil pa je tudi direktor projekta GLEDOS (Global Education System). Sodeloval je pri številnih raziskavah – tudi za Evropsko komisijo in različna ministrstva –, pravnih mnenjih in drugih strokovnih besedilih (242 zapisov v sistemu Cobiss) ter predaval doma in v tujini o tehnologiji veriženja blokov (blockchain) in podjetništvu. Že vse od leta 2008 opravlja različne vloge v društvih: je generalni sekretar Zveze društev pravnikov Slovenije (ZDPS), blagajnik Zveze društev za gospodarsko pravo in predsednik Društva za športno pravo. Opravlja tudi funkciji podpredsednika Lions kluba Tivoli Ljubljana in predsednika pritožbenega razsodišča košarkarske lige ABA. V letu 2019 je prejel posebno priznanje rektorja Univerze v Ljubljani izza strokovne delavce in priznanje – skupaj s še dvema kolegoma – Pravnik leta 2019, ki ga podeljuje ZDPS.

Spletna stran: Ministrstvo za javno upravo

 

mag. Lilijana Kozlovič

Ministrica za pravosodje

rojena 30. 10. 1962
magistrica pravnih znanosti

Mag. Lilijana Kozlovič je leta 1997 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica, leta 2012 pa je na tej fakulteti pridobila naziv magistra pravnih znanosti.

Poklicno pot je leta 1981 začela na Ministrstvu za notranje zadeve, in sicer na Policijski upravi Koper, svojo akademsko pot pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 1997 je na Upravni enoti Koper vodila Referat za osebna stanja, migracije in javni red ter nato vodila še Oddelek za upravne notranje zadeve. V letih 1999 in 2000 je opravila volontersko pripravništvo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Leta 2004 se je zaposlila na Ministrstvu za javno upravo, kjer je delovala na področju upravnega poslovanja in e-uprave.

Leta 2005 je postala načelnica Upravne enote Koper. To funkcijo je opravljala do izvolitve za poslanko Državnega zbora v letu 2014. V letih 2016–2018 je bila generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije. Nato je delovala kot svetovalka Zagovornika načela enakosti. Junija 2019 je bila imenovana za v. d. generalne direktorice Agencije za okolje Republike Slovenije, od decembra 2019 do imenovanja za ministrico za pravosodje pa je to agencijo vodila kot generalna direktorica.

Spletna stran: Ministrstvo za pravosodje

 

dr. Simona Kustec

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport

rojena 19. 6. 1976
doktorica politologije

Dr. Simona Kustec je redna profesorica na Fakulteti za družbene vede, oddelku za politologijo, na katedri za analizo politik in javno upravo. V študijskem letu 2019/2020 deluje tudi na Mednarodni univerzi v Benetkah.

Kot predavateljica izvaja predmete s področij analiza politik, politika človekovih pravic in globalno vladanje. Je avtorica več kakor 400 različnih strokovno-znanstvenih del, ki so objavljena pri vodilnih domačih in tujih znanstvenih založbah.

Kot raziskovalka sodeluje v številnih projektnih skupinah v Sloveniji in tujini. Rdeča nit njenega raziskovalnega dela je povezana s preučevanjem volitev in volilnega vedenja, demokracije, različnih javnih politik, med njimi posebej športne politike. Je uveljavljeno ime v številnih strokovno-znanstvenih mrežah in združenjih ter spoštovana članica akademske in raziskovalne skupnosti.

V letih 2014–2018 je vodila poslansko skupino SMC in je poleg vodenja dotlej največje poslanske skupine v zgodovini slovenskega parlamenta povezovala tudi sodelovanje med članicami koalicije v Državnem zboru.

V letih 2014–2018 je neprekinjeno opravljala tudi funkcijo podpredsednice SMC in bila članica njenega izvršnega odbora. V času priprav na volitve v Evropski parlament jo je evropska liberalna stranka ALDE povabila v strokovno skupino za pripravo programskega dokumenta za volitve leta 2019.

Spletna stran: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

Zdravko Počivalšek

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

rojen 25. 11. 1957
univerzitetni diplomirani inženir agronomije

Zdravko Počivalšek je diplomirani univerzitetni inženir agronomije, diplomiral je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Prve vodstvene izkušnje je dobil v letih 1985-1986 kot član poslovne skupine, ki je sanirala poslovanje Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah. Do leta 1994 je bil direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, nato pa direktor družbe Mlekarne Celeia. Leta 1999 je prevzel vodenje zdravilišča Atomske toplice, ki so se pod njegovim vodstvom preoblikovale v blagovno znamko Terme Olimia. Tam je bil kot direktor družbe zaposlen do prevzema funkcije ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v vladi dr. Mira Cerarja decembra 2014.

Leta 2005 je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2004, leta 2010 pa je postal Manager leta 2010 za izjemne dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu. Je oče dveh otrok.

Zdravko Počivalšek je bil 13. septembra 2018 v Državnem zboru ponovno izvoljen za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ob izvolitvi je dejal: “Tudi v prihodnje želim še izboljšati upravljanje državnega premoženja. Trudil se bom, da nadaljujemo z davčno reformo ter dodatno razbremenimo plače.”

Spletna stran: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo