Ministri

Boštjan Koritnik

Minister za javno upravo

rojen 15. 6. 1979
univerzitetni diplomirani pravnik

Boštjan Koritnik je leta 2005 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik.

Že med in po koncu šolanja je bil honorarni sodelavec gospodarske redakcije časnika Delo, v obdobju 2006–2010 pa je opravljal različna dela v družbi GV Založba, kjer se je izkazal kot novinar oziroma urednik Pravne prakse ter hišni pravnik, v letih 2010–2013 pa tudi kot direktor in odgovorni urednik. Po pripojitvi družbe podjetju Ius Software je bil v tej družbi do začetka leta 2015 (so)direktor in odgovorni urednik.

Od leta 2015 je bil zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot asistent in tajnik. Poleg tega je bil od leta 2016 direktor Založbe Pravne fakultete ter strokovni direktor in družbenik start-up družbe Audibook. Sodeloval je s tremi kripto podjetji, kot pravnik in soustanovitelj, bil pa je tudi direktor projekta GLEDOS (Global Education System). Sodeloval je pri številnih raziskavah – tudi za Evropsko komisijo in različna ministrstva –, pravnih mnenjih in drugih strokovnih besedilih (242 zapisov v sistemu Cobiss) ter predaval doma in v tujini o tehnologiji veriženja blokov (blockchain) in podjetništvu. Že vse od leta 2008 opravlja različne vloge v društvih: je generalni sekretar Zveze društev pravnikov Slovenije (ZDPS), blagajnik Zveze društev za gospodarsko pravo in predsednik Društva za športno pravo. Opravlja tudi funkciji podpredsednika Lions kluba Tivoli Ljubljana in predsednika pritožbenega razsodišča košarkarske lige ABA. V letu 2019 je prejel posebno priznanje rektorja Univerze v Ljubljani izza strokovne delavce in priznanje – skupaj s še dvema kolegoma – Pravnik leta 2019, ki ga podeljuje ZDPS.

Spletna stran: Ministrstvo za javno upravo

 

Marjan Dikaučič

Minister za pravosodje

univerzitetni diplomiran pravnik

Marjan Dikaučič je naziv univerzitetni diplomirani pravnik pridobil leta 2006 in se takoj po končani pravni fakulteti zaposlil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Pravniški državni izpit je opravil leta 2009 in nato svojo poklicno pot nadaljeval v zasebnem sektorju.

Pri svojem dosedanjem delu se je srečeval tako z javnim kakor tudi z zasebnim sektorjem, tako da je svoja znanja in izkušnje pridobil na raznovrstnih pravnih in gospodarskih področjih.

Po opravljenem strokovnem izpitu za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije je bil tudi s strani Republike Slovenije spoznan kot zaupanja vredna oseba in mu je bilo podeljeno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. V zadnjem obdobju se v pretežni meri posveča opravljanju funkcije upravitelja in proučevanju problematike, povezane z insolvenčno zakonodajo.

Spletna stran: Ministrstvo za pravosodje

 

dr. Simona Kustec

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport

rojena 19. 6. 1976
doktorica politologije

Dr. Simona Kustec je redna profesorica na Fakulteti za družbene vede, oddelku za politologijo, na katedri za analizo politik in javno upravo. V študijskem letu 2019/2020 deluje tudi na Mednarodni univerzi v Benetkah.

Kot predavateljica izvaja predmete s področij analiza politik, politika človekovih pravic in globalno vladanje. Je avtorica več kakor 400 različnih strokovno-znanstvenih del, ki so objavljena pri vodilnih domačih in tujih znanstvenih založbah.

Kot raziskovalka sodeluje v številnih projektnih skupinah v Sloveniji in tujini. Rdeča nit njenega raziskovalnega dela je povezana s preučevanjem volitev in volilnega vedenja, demokracije, različnih javnih politik, med njimi posebej športne politike. Je uveljavljeno ime v številnih strokovno-znanstvenih mrežah in združenjih ter spoštovana članica akademske in raziskovalne skupnosti.

V letih 2014–2018 je vodila poslansko skupino SMC in je poleg vodenja dotlej največje poslanske skupine v zgodovini slovenskega parlamenta povezovala tudi sodelovanje med članicami koalicije v Državnem zboru.

V letih 2014–2018 je neprekinjeno opravljala tudi funkcijo podpredsednice SMC in bila članica njenega izvršnega odbora. V času priprav na volitve v Evropski parlament jo je evropska liberalna stranka ALDE povabila v strokovno skupino za pripravo programskega dokumenta za volitve leta 2019.

Spletna stran: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

Zdravko Počivalšek

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

rojen 25. 11. 1957
univerzitetni diplomirani inženir agronomije

Zdravko Počivalšek je diplomirani univerzitetni inženir agronomije, diplomiral je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Prve vodstvene izkušnje je dobil v letih 1985-1986 kot član poslovne skupine, ki je sanirala poslovanje Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah. Do leta 1994 je bil direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, nato pa direktor družbe Mlekarne Celeia. Leta 1999 je prevzel vodenje zdravilišča Atomske toplice, ki so se pod njegovim vodstvom preoblikovale v blagovno znamko Terme Olimia. Tam je bil kot direktor družbe zaposlen do prevzema funkcije ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v vladi dr. Mira Cerarja decembra 2014.

Leta 2005 je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2004, leta 2010 pa je postal Manager leta 2010 za izjemne dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu. Je oče dveh otrok.

Zdravko Počivalšek je bil 13. septembra 2018 v Državnem zboru ponovno izvoljen za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ob izvolitvi je dejal: “Tudi v prihodnje želim še izboljšati upravljanje državnega premoženja. Trudil se bom, da nadaljujemo z davčno reformo ter dodatno razbremenimo plače.”

Spletna stran: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo