Ministri EU, pristojni za telekomunikacije in informacijsko družbo, o pomembnosti digitalizacije za izhod iz epidemije

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik iz vrst SMC, se je 5. maja 2020, udeležil neformalne videokonference ministrov, pristojnih za telekomunikacije in informacijsko družbo. Ministri so na virtualnem srečanju razpravljali o možnostih spremljanja širjenja okužb s COVID-19 s pomočjo mobilne tehnologije ter o pomembnosti digitalizacije za izhod iz epidemije in okrevanje EU.

Ministri držav članic so se strinjali, da je za boj proti COVID-19 potreben koordiniran pristop vseh držav članic EU. Na področju uporabe elektronskih komunikacij je Evropska komisija naredila pomemben prvi korak s tem, ko je sprejela Priporočilo o skupnem naboru orodij v EU za uporabo tehnologij za boj proti COVID-19 in za izhod iz krize. Med državami članicami namreč obstajajo različni pogledi o uporabi mobilne tehnologije za beleženje okužb s COVID-19, zato je toliko bolj pomembno, da poizkuša EU pri tem poiskati možne rešitve, ki bi bile sprejemljive za vse države članice. Slovenija je v razpravi podprla koordiniran pristop EU pri razvoju tehnoloških rešitev, transparentnost, varstvo zasebnosti, upoštevanje kibernetske varnosti in, kar je za Slovenijo ključnega pomena, uporaba mobilne tehnologije za namen spremljanja širjenja okužb mora bazirati izključno na prostovoljni osnovi. Torej mora biti privolitev za uporabo podana s strani državljank in državljanov. »Slovenska ustavna zaščita pravice do zasebnosti je med tremi najbolj restriktivnimi v EU (takoj za Nemčijo in Avstrijo), čemur seveda sledi zakonodaja in s svojimi stališči tudi informacijska pooblaščenka. Od teh standardov pri iskanju morebitne skupne rešitve ne bomo odstopali, me pa veseli, da je EU odprla to vprašanje in začela proces iskanja možnih rešitev. Vlada Republike Slovenije o tem še ni razpravljala, bom pa z vsebino današnjega zasedanja vsekakor seznanil ministrice in ministre,« je ob tem poudaril minister Koritnik.

V razpravi ministrov je bilo poudarjeno tudi, da je v času pandemije COVID-19 sektor elektronskih komunikacij v EU dokazal svojo pomembnost. Državljanom je namreč omogočeno delo od doma in izobraževanje na daljavo, poleg tega pa imajo do neke mere ohraniti osnovno potrebne socialne stike. Za polno uporabo vseh možnosti, ki jih omogočajo digitalne tehnologije, pa potrebujemo zelo zmogljivo širokopasovno infrastrukturo, tako v okviru posameznih držav članic kakor tudi v okviru celotne EU. V Sloveniji nacionalna digitalna infrastruktura tudi v oteženih kriznih razmerah zelo dobro opravlja svoje naloge. Operaterji, uporabniki in celotna družba na ta način pravzaprav na najboljši način izkoriščamo prednosti vlaganj v optično in mobilno infrastrukturo elektronskih komunikacij. Minister Koritnik je v svoji intervenciji poudaril, da so naložbe v fiksna širokopasovna omrežja potrebna tudi v prihodnje, prav tako tudi v mobilna omrežja, vključno v omrežja najnovejših tehnologij. Še naprej pa bo treba izboljševati tudi javne storitve in digitalno vključenost, v EU proračunu pa zagotoviti stalna sredstva za namen digitalizacije.