Ministra Kolar Celarc in Koprivnikar: Soglašamo z izenačitvijo izhodiščnih plačnih razredov za zdravnike družinske medicine z ostalimi zdravniki specialist

Na pismo družinskih zdravnikov Praktik.Um sta se odzvala na skupni izjavi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in minister za javno upravo Boris Koprivnikar.
Ministrica za zdravje je povedala: “Predlog izhodišč za pogajanja s sindikati zdravnikov in zobozdravnikov je bil soglasno sprejet na vladi. Predviden je enovit izhodiščni razred ne glede na dolžino specializacije, s čimer bi se družinski zdravniki po svojem osnovnem vrednotenju izenačili z izhodiščnim razredom specialistov. Hkrati pa so v teh pogajalskih izhodiščih predvideni posebni dodatki za delo, predvsem za zaposlitev družinskih zdravnikov na ruralnih področjih. Vemo, da je tam težava, ker se družinski zdravniki na ruralnih področjih neradi zaposlujejo.”

Dodala je, da se zaveda, da družinski zdravniki potrebujejo več časa za bolnike, zato te rešitve podpira: “S tem bo omogočeno, da se bodo družinski zdravniki bolj posvetili pacientom in manj napotovali na dodatne specialistične preglede. Hkrati je to tudi naša zavezala iz strateškega dokumenta Resolucije nacionalnega plana zdravstvenega varstva do leta 2025 Skupaj za družbo zdravja. Kot veste smo v zaključni fazi celotne strategije primarnega zdravstvenega varstva, ki bo dokončana in sprejeta septembra letos.”

Video izjavo si lahko ogledate TUKAJ.