Ministra dr. Miro Cerar in Zdravko Počivalšek z gospodarstveniki o nadaljnji internacionalizaciji slovenskega gospodarstva

Na Brdu pri Kranju poteka 2. nacionalna konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Osrednjega letnega dogodka se udeležuje več 400 gospodarstvenikov iz vse Slovenije, najvišji predstavniki države ter tujih gospodarskih zbornic in poslovnih klubov. Udeleženci konference razpravljajo o konkurenčnih prednostih slovenskega gospodarstva na mednarodnem trgu ter prednostnih nalogah države in njeni podpori podjetjem pri vstopanju na tuje trge. Naslov letošnje konference izpostavlja skupen, sicer ambiciozen cilj države in gospodarstva, to je do leta 2025 doseči 50 milijard izvoza in 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je srečanje označil kot »vrh slovenskega izvoznega gospodarstva« in pozdravil dejstvo, da se ga letos udeležuje še večje število gospodarstvenikov kot lani. Izrazil je zadovoljstvo nad pozitivnim stanjem v slovenskem gospodarstvu: »To kaže tudi 4,5% gospodarska rast in najvišja zaposlenost doslej ob koncu lanskega leta. Trgovinska menjava Slovenije s tujino se je lani nadaljevala z rastjo 10% in je dosegla 74 mrd evrov. Vrednost izvoza in uvoza sta bili najvišji do sedaj. Gospodarska rast tudi letos še vedno ostaja nad povprečjem EU.« Minister je ob tem opozoril, da Slovenija večino izvoza opravi v države EU, poleg tega pa izvaža le manjši del slovenskih podjetij. »Slovenija mora zato povečati število izvozno usmerjenih podjetij predvsem med malimi in srednjimi podjetji, ki predstavljajo glavnino našega gospodarstva. Razpršiti moramo izvoz tudi v države izven EU ter izkoristiti tržne niše z visoko-tehnološkimi proizvodi in storitvami,« je poudaril Počivalšek.

Minister je pri tem izpostavil akcijski načrt Mednarodni izzivi 2019-2020. Ta za prihodnji dve leti opredeljuje konkretne cilje, sektorje in ciljne tuje trge ter konkretne ukrepe države za pomoč podjetjem. Gospodarsko ministrstvo bo letos podjetjem namenilo dobrih 36 milijonov evrov za različne ukrepe podpore pri internacionalizaciji, kot npr. za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, krepitev trženja blagovnih znamk, udeležbo na mednarodnih poslovnih dogodkih, organizacijo gospodarskih delegacij in nacionalnih predstavitev v tujini, skupinske sejemske nastope, tržne raziskave, digitalni marketing, certifikate kakovosti ter delovanje slovenskih poslovnih klubov.

Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar je dejal, da je vodilo gospodarske diplomacije pospeševanje slovenskega izvoza blaga in storitev, spodbujanje pritoka tujih neposrednih investicij in aktivnosti za zaščito slovenskih investicij v tujini. Tudi Cerar je poudaril, da »Slovenija mora poleg ohranjanja ključnih slovenskih izvoznih tržišč v državah EU svoj izvoz usmerjati tudi v nove, perspektivne trge. Pri tem pa lahko slovenska izvozno usmerjena podjetja računajo tudi na pomoč slovenskih diplomatov, saj gospodarska diplomacija sodi med glavne naloge diplomatsko konzularnih predstavništev v tujini.« Ministrstvo izvaja različne aktivnosti na področju internacionalizacije, kot so organizacija gospodarskih delegacij, poslovnih konferenc, zasedanja mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje in ostalih mednarodnih dogodkov (Dan Afrike, Dan LAK, Pobuda 3. morij).

Diplomati na terenu, med njimi 22 ekonomskih svetovalcev ter več kot 130 častnih konzulov, s svojimi informacijami posredujejo najboljšo sliko o stanju na posameznem trgu, tamkajšnjih poslovnih priložnostih, načinih poslovanja in morebitnih pasteh. Podjetja v tujini najpogosteje koristijo pomoč diplomatov na terenu in jo zelo pozitivno ocenjujejo. Ministrstvo zato namerava razširiti svojo mrežo diplomatsko-konzularnih predstavništev na perspektivnih trgih ter si prizadeva, da bi bil na vsakem predstavništvu po en ekonomski svetovalec. Ključno področje delovanja gospodarske diplomacije je tudi internacionalizacija slovenske znanosti, tehnologije in inovacij, s posebnim poudarkom na promociji slovenskih rešitev na področju umetne inteligence.

Več: spletno mesto MGRT

https://twitter.com/MiroCerar/status/1115907570689032193