Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič v intervjuju za Delo: Politika pregona bi se morala hitreje odzivati na širše družbene probleme

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič je v intervjuju za Delo govoril o tožilstvu in kazenskem pravosodju. Državno tožilstvo je namreč poslancem predstavilo delo v preteklem letu: “Poročilo, ki je prvič pripravljeno po novem pravilniku, ki sem ga podpisal lani, pomeni pomemben korak naprej in omogoča boljši vpogled v delo tožilstva,” je dejal minister Klemenčič.

Spomnil je, da je tožilstvo po novem tudi kadrovsko okrepljeno in da ni mogoče reči, da tožilstvo dela slabo, a da vendar še obstaja problem “občutnih vsebinskih in časovnih odstopanj državnotožilskih odločitev v bistveno podobnih ali enakih zadevah med posameznimi okrožnimi tožilstvi od državnega povprečja”.

Poudaril je, da bi politika pregona morala biti bolj dinamična in se hitreje odzivati na širše družbene probleme, kot so kazniva dejanja zoper delavce, sovražni govor, migrantska kriza. Minister je dejal tudi, da želijo okrepiti sodelovanje med tožilstvom in drugimi regulatornimi organi, in sicer z možnostjo, da pred dokončno zavržbo njihove ovadbe tožilstvo pojasni, zakaj je tako ravnalo: “V noveli ZKP smo torej predlagali uvedbo instituta kvalificiranih ovaditeljev. Njih bodo morali tožilci obvestiti, da nameravajo njihovo ovadbo zavreči, in jim omogočiti, da se v 30 dneh do tega opredelijo.”

Z novelo kazenskega zakonika skušajo olajšati tudi delo tožilstva pri dokazovanju krivde v primerih kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti: “Smo pa tudi predlagali rešitve, te so še v strokovnem usklajevanju, ki bodo učinkovitejše sredstvo tako za odkrivanje kot dokazovanje kaznivih dejanj in kazenske odgovornosti storilcev. Hkrati bi uvedli mehanizme, ki bodo skrajšali trajanje oziroma omogočili učinkovitejše zavarovanje dokazov in dokaznih sredstev v predkazenskem postopku, poleg tega pa bodo težišče tega postopka še bolj kot doslej dali v roke tožilstva in policije ter okrepili kakovost njunega sodelovanja že v izhodiščni fazi.”

Več lahko preberete na TEJ POVEZAVI.