Minister za javno upravo Koritnik na delovnem srečanju s predstavniki sindikatov

V petek, 29. maja 2020, je potekalo delovno srečanje med predstavniki sindikatov javnega sektorja in predstavniki Ministrstva za javno upravo ter nekaterih drugih vladnih resorjev. Namen srečanja je bila izmenjava mnenj o nekaterih odprtih vprašanjih glede izplačevanja dodatkov za zaposlene v javnem sektorju. Gre za dodatek za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor) in t.i. Covid-19 dodatek za nevarnost in posebne obremenitve (71. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)).

Uvodoma se je minister za javno upravo Boštjan Koritnik zahvalil sindikatom javnega sektorja in predstavnikom drugih resorjev za njihovo konstruktivno sodelovanje pri razreševanju odprtih vprašanj glede dodatkov. Povabil jih je, da tudi v prihodnje sodelujejo v tem duhu. Zavzel se je za nadaljevanje današnjega konstruktivnega dialoga, saj izmenjava mnenj lahko prispeva k odpravi nejasnosti glede izplačevanja dodatkov v javnem sektorju.