Minister za javno upravo Boštjan Koritnik obiskal občino Mokronog – Trebelno

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je danes mudil v občini Mokronog – Trebelno, kjer se je sestal z domačim županom Antonom Mavrom in župani občin Mirna, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk in Sevnica. Spregovorili so o izvensodni poravnavi, povezani s projektom gradnje širokopasovnega omrežja, in vprašanjih, povezanih s soočanjem z virusom covid-19.

Poleg ministra Boštjana Koritnika se je sestanka udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Urška Ban. Minister se je na povabilo županov podrobno seznanil s problematiko izgradnje širokopasovnega omrežja. »Kot minister, pristojen za lokalno samoupravo, želim biti odziven, zato sem prosil župana Antona Mavra za organizacijo današnjega skupnega sestanka, da se lahko podrobno seznanim s stališčem konzorcija občin v zvezi s problematiko izgradnje širokopasovnega omrežja v regiji. Prizadeval si bom najti rešitev, ki bo v korist občinam, in jih bo razbremenila dodatnih stroškov,« je ob tem dodal Koritnik.

Sogovorniki so se dotaknili tudi izzivov, ki jih prinaša soočanje z virusom covid-19. Minister se je županom zahvalil za predano delo v boju proti virusu, ki že leto dni kroji naš vsakdan. Ob tem je poudaril tudi, da smo s sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki smo ga pripravili na Ministrstvu za javno upravo in je bil v Državnem zboru potrjen brez glasu proti, občinam na letni ravni omogočili več kot 70 milijonov evrov prihrankov. Nekatere obveznosti občin so zdaj urejene drugače, številne finančne obveznosti pa so se z občin prenesle na državo. Gre za velik dosežek te vlade in ekipe na ministrstvu, ki bo občinam omogočil usmerjanje sredstev v nove investicije.

Prav tako je Vlada republike Slovenije najprej aprila 2020 predlagala dvig višine povprečnine na znesek, ki je bil dogovorjen s koalicijsko pogodbo, to je s takratnih 589,11 evra na 623,96 evra. Tako so občine prejele kar 73 milijonov evrov več sredstev od načrtovanih. Septembra 2020 pa je bil podpisan Dogovor o višini povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022, kar se je zgodilo šele tretjič v zadnjih 15 letih. Občine bodo v letu 2021 dobile 628,20 evra. Enak znesek je predviden za leto 2022, dokončno pa bo določen s proračunskimi dokumenti. Tako je vlada občinam v preteklem letu odmerila skoraj 40 evrov višjo povprečnino.