Minister za javno upravo Boštjan Koritnik na Svetovnem vrhu o informacijski družbi 2021

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je na daljavo udeležil Svetovnega vrha o informacijski družbi 2021 (WSIS Forum), katerega gostitelji so bili: Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD) in Razvijalec programske opreme Združenih narodov (UNDP).

 

 

Svetovni vrh o informacijski družbi je največji svetovni dogodek na področju vpliva informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) na razvoj družbe, ki se ga udeležujejo ministri iz celega sveta, skupaj s podjetji, organizacijami, inštituti in drugimi deležniki. Zasedanje poteka na daljavo v obliki številnih panelov med 22. in 26. marcem 2021.

Namen dogodka je omogočiti forum za razpravo različnih deležnikov o vlogi IKT pri izpolnjevanju Ciljev trajnostnega razvoja, oceni izvajanja Agende 2030 za trajnostni razvoj in Akcijskega načrta Svetovnega vrha o informacijski družbi.

Kibernetska varnost je ključnega pomena za zagotavljanje univerzalnega, zanesljivega in pravičnega dostopa do povezljivosti. Medtem ko uporaba IKT omogoča boljše upravljanje in večjo produktivnost, uporaba digitalnih sistemov ustvarja tveganja. Kibernetske grožnje in kibernetski napadi povzročajo vedno večje varnostne izzive za javni in zasebni sektor v vseh državah. Krepitev okvira zaupanja, vključno z informacijsko varnostjo in varnostjo omrežij, avtentifikacijo, zasebnostjo in varstvom potrošnikov, je predpogoj za razvoj informacijske družbe in za krepitev zaupanja med uporabniki IKT. Razvijanje globalne kulture kibernetske varnosti v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi in mednarodnimi strokovnimi organi ter ob upoštevanju ravni družbenega in gospodarskega razvoja vsake države je ključnega pomena za zagotovitev varnosti in zasebnosti podatkov, hkrati pa za boljši dostop do njih.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je sodeloval v delu foruma z naslovno temo: Krepitev zaupanja in varnosti pri uporabi informacijske tehnologije. Na vprašanje o dogajanju v zvezi s kibernetsko varnostjo in zaščito kritične informacijske infrastrukture na ravni Evropske unije je minister Koritnik odgovarjal v kontekstu priprav Slovenije na predsedovanje Svetu EU v drugi polovici letošnjega leta.

Uvodoma je povedal, da je pandemija pospešila digitalizacijo in razkrila pomanjkljivosti in tveganja digitalne infrastrukture ter izpostavil, da so demokracija in človekove pravice v veliki meri odvisne prav od tega, kako dobro se lahko država zaščiti pred kibernetskimi napadi, »zato je kibernetska varnost kot del krepitve splošne odpornosti ena glavnih prednostnih nalog Slovenije med predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici letošnjega leta«, je dejal.