Minister za javno upravo Boris Koprivnikar slavnostni govornik na proslavi ob 20. obletnici ustanovitve UE Brežice

Minister za javno upravo in podpredsednik vlade Boris Koprivnikar je bil slavnostni govornik na svečanosti, ki jo je priredila Upravna enota Brežice ob 20. obletnici ustanovitve. Dogodka sta se udeležila tudi poslanec SMC Igor Zorčič in predsednik lokalnega odbora Brežice Tomi Jurman. Pred prireditvijo se je minister srečal tudi s člani lokalnega odbora, ki so mu predstavili nekaj težav s katerimi se srečujejo in mu predstavili svoje predloge za izboljšanje. Minister je obljubil pomoč pri ureditvi zadeve v zvezi z izgradnjo Hidroelektrarne na Savi, ki ima širši pomen in vpliv na protipoplavno varnost na spodnjem delu Save.

V svojem nagovoru je minister pohvalil Upravno enoto Brežice, da je “ena izmed redkih upravnih enot, ki nima zaostankov in celo pomaga sosednjim upravnim enotam pri urejanju zadev. Uspeh se kaže tudi pri denacionalizacijskih postopkih, ki so rešeni v celoti.”

Minister je pohvalil tudi organiziranost, “saj ste združili večino služb na enem mestu”. Opozoril pa je na naloge, ki so še pred njimi in se zahvalil za dobro opravljeno delo med begunsko krizo.