Minister za infrastrukturo Gašperšič: Vlada sprejela zakon o 2. tiru

“Zakon o drugem tiru je pomemben zato, da se podjetje 2TDK opolnomoči v vlogi investitorja, da bo sposobno črpati evropska sredstva, da bo lahko s koncesijo potem gradilo drugi tir in da letos začne s pripravljalnimi deli,” je poudaril minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič po današnji seji Vlade, kjer je sprejela predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper.

Cilj predloga zakona je zagotoviti učinkoviti model financiranja izgradnje drugega tira s čim manjšo obremenitvijo javnih sredstev ter čim hitrejšo izvedbo investicije. Ob tem pa predlog zakona tudi ohranja in izboljšuje konkurenčni položaja koprskega pristanišča, omogoča čimprejšnji začetek izvajanja pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira, ohranja enovit model upravljanja javne železniške infrastrukture, zagotavlja preglednost izvajanja investicije in možnosti za sodelovanje zalednih držav pri financiranju projekta.

Predlog zakona določa pogoje in način izvedbe investicije v izgradnjo drugega tira železniške povezave na odseku Divača – Koper. Ureja tudi upravljanje in gospodarjenje z drugim tirom, projektno podjetje za razvoj drugega tira – družba 2TDK d.o.o. ter uvaja nekatere nove vire za financiranje investicije, ki so povečana uporabnina, pribitek na cestnino, taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču.

Republika Slovenija je za izgradnjo drugega tira prejela tudi pisma podpore s strani Češke, Madžarske, Slovaške in Poljske, torej zalednih držav, ki uporabljajo tovorno pristanišče Koper za izvoz in uvoz blaga. Madžarska pa je poleg pisma podpore, izrazila tudi namero o kapitalskem vložku v projektno podjetje 2TDK d.o.o.