Minister za gospodarstvo na delovnem obisku v Halozah

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je skupaj z generalnim direktorjem Direktorata za regionalni razvoj, Markom Drofenikom 26. avgusta bil na delovnem obisku v Halozah, spremljala ga je tudi poslanka SMC Vesna Vervega. Še pred obiskom v Halozah je Lokalni odbor SMC Maribor z mariborskim poslancem SMC Ivanom Prelogom ministru predstavil projekt podjetja ETF d.o.o ., s katerim bi želeli v Mariboru zagnati proizvodnjo specialnih vozil za rudarsko industrijo. Realizacija projekta bi za Maribor in Slovenijo pomenila veliko dodano vrednost tako finančno kot v delovnih mestih, saj je 40 odstotkov vsakega vozila izdelanega v Sloveniji.

Obisk je minister Zdravko Počivalšek nadaljeval v Halozah, kjer se je srečal z županjo Majšperka, dr. Darinko Fakin. V pogovoru z županjo je minister izpostavil ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, med njimi projekt odprave administrativnih ovir, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pa pri njem aktivno sodeluje. Naslednji ukrep so nižji stroški delovne sile, vendar ne v smeri zniževanja plač, temveč nagrajevanja uspešnih in davčnih olajšavah tako za zaposlene kot podjetja. Tu je minister navedel predlog Zakona nagrajevanju uspešnosti zaposlenih iz dobička, ki je v pripravni na MGRT. Minister je kot tretji ukrep izpostavil tudi potreben korak v smeri liberalizacije trga delovne sile in lažjega odpuščanja delavcev, a s ciljem višje zaposlenosti in enakopravnosti na trgu dela.

Minister si je ogledal industrijsko cono Majšperk in obiskal podjetje Albin promotin, d. o. o., sledil pa je obisk poslovno logistične cone Videm. Minister se je seznanil tudi s potekom priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze ter se na Turistično vinogradniški kmetiji Pungračič srečal z Delovno skupino za razvoj Haloz, z župani z območja Haloz ter potencialnimi nosilci gospodarskega razvoja na območju Haloz.

V pogovoru z navzočimi je minister povedal: »vsaj enkrat mesečno bom poskušal ministrovati v Mariboru, da bo tako še bližje vam in vam še toliko bolj na voljo za reševanje problemov.« In dodal, da: »čeprav smo vedno na voljo, je potrebno poudariti, da ni naloga države reševanje konkretnih težav, temveč ureditev sistemskih pogojev za konkurenčno poslovne okolje, od česar bomo imeli korist vsi: država, gospodarstvo in lokalno okolje. Tega sem se sam in ekipa na MGRT lotili z vso vnemo. V tej luči napovedujem ustanovitev projektne skupine znotraj MGRT, ki bo na terenu identificirala konkretne težave, s katerimi se sooča gospodarstvo, in jih posredovala naprej pristojnim v reševanje v obliki sistemskih rešitev.«

Ob zaključku srečanja je minister izpostavil tudi pomen revitalizacije lesno-predelovalne industrije, ki predstavlja velik neizkoriščen potencial slovenskega gospodarstva, in področje turizma, ki je zelo uspešna gospodarska panoga ter hkrati še vedno velika priložnost.

Andrej Rebernišek je sporočil, da predvideva sestanek delovne skupine za razvoj Haloz v naslednjem tednu, mag. Tanja Strniša pa je sporočila, da bo sestanek Vladne delovne skupine za pripravo celostnih ukrepov za razvoj Haloz v drugi polovici septembra.