Minister Počivalšek v Rušah na pogovoru z gospodarstveniki, prisoten tudi poslanec Ivan Prelog

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, je v petek, 6.maja 2016, na delovnem obisku na Štajerskem obiskal tudi Ruše, skupaj s poslancem Ivanom Prelogom, kjer sta si ogledala območje nekdanje Tovarne dušika Ruše ter nadaljevala s posvetom z gospodarstveniki, podjetniki in obrtniki.

Ministru je bila predstavljena zgodovina nastanka in kasneje, žalosten propad nekdaj največjega industrijskega kompleksa, ki je zaposlovalo preko 2000 ljudi, s tem so bile Ruše poznane tudi kot največja industrijska vas. Tovarna je nastala v letu 1917 na podlagi logične ideje izkoriščanja viška energije, ki ga je pridelala hidroelektrarna Fala.

Po drugi svetovni vojni je kljub pomanjkanju surovin ponovno pričela s proizvodnjo in tako postala pomemben dejavnik v gospodarstvu takratne Jugoslavije. Danes tovarna kaže mizerno podobo kot posledica neracionalnega ravnanja v času tranzicije. Da je stanje v tovarni v izjemno nezavidljivem položaju se je lahko minister prepričal kar sam, saj je opravil tudi terenski ogled območja nekdanje TDR.

Po ogledu je sledila predstavitev stanja in možnih rešitev v TDR, kjer so zdajšnji lastniki, ki imajo podjetja znotraj območja TDR, izpostavili problematiko, s katero se srečujejo pri svojem delovanju. Izpostavili so tako problem samega propadajočega izgleda območja TDR, ki potencialne investitorje odvrača od sodelovanja kot tudi nerazumni roki izdaje različnih soglasij in dovoljenj.

Prav tako so lastniki izpostavili problematiko visokih stroškov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Minister Počivalšek je izrazil zaskrbljenost nad stanjem na območju nekdanje TDR, saj gre za izjemno problematično okolje ter prisotne pozval, da mu predstavijo celovito sliko možnih rešitev, da lahko preverijo, kaj se da narediti. ‘

‘Dogovorjeni smo, da se s strani občine naredi analiza še prostih kapacitet ter reši problem skupne infrastrukture na območju nekdanje TDR. Ko boste posredovali te podatke, bomo poskušali najti rešitev, kako te proste kapacitete, s pomočjo evropskih sredstev, ki jih imamo za poslovne cone z znanim investitorjem, tudi zapolniti. Danes še seveda ne moremo govoriti o rešitvah, je pa potrebno ustvariti okolje, da bodo obstoječi podjetniki lahko delali ter da se bodo v nova območja lahko vključili tudi drugi.

Pri tem je pomembno dobro sodelovanje vseh služb, ki so povezane med seboj in narediti svoje. Na podlagi povedanega s strani prisotnih, je potreben tudi razmislek, dokler še ni zakona o nepremičninah, glede prispevka nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v bolj sprejemljivo obliko, saj je ta obseg absolutno neprimeren” je še povedal minister Počivalšek. Tudi poslanec SMC, Ivan Prelog, je na podlagi videnega in povedanega okoli dogajanja in usode nekdanje TDR, izrazil nezadovoljstvo ter povedal, da bo kot poslanec nudil pomoč v prihodnje, v kolikor bo lahko v okviru svojega poslanskega poslanstva.

Minister je posvet zaključil še s predstavitvijo nekaterih predvidenih ukrepov za podporo v gospodarstvu v bodoče kot je sprememba zakonodaje (spremembe na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj; spremembe na področju delovno – pravne zakonodaje), povečanje donosnosti državnih podjetij in drugo.