Minister Počivalšek v Pesnici

Danes se je na povabilo poslanke ga. Vesne Vervega v občini Pesnica mudil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravko Počivalšek. Srečal se je z županom občine Pesnica g. Venčeslavom Senekovičem, predsednico LO SMC Pesnica ga. Slavico Klemenčič, direktorjem podjetja Riba d.o.o g. Dušanom Rakočevićem in predstavniki podjetja Drava d.o.o. Govorili so o možnostih razvoja Perniškega jezera, o razvoju turizma in ribogojništva. Minister g. Zdravko Počivalšek si je Perniško jezero z ekipo tudi ogledal in dejal, da je pravi skriti biser, ki skriva številne možnosti za razvoj dejavnosti, o katerih so govorili. Najprej je potrebno pripraviti občinski OPPN, s predvidenimi vsebinskimi idejami in potem povezati vse deležnike za pridobitev dovoljenj. “Mi bomo pomagali na vsakem koraku in storili vse, kar je v naši moči,” je še dodal. Zelo zadovoljen z razlago se je župan g. Senekovič lepo zahvalil za obisk in sodelovanje. Še kako pomembno je, da se na terenu prisluhne in pomaga ljudem in se poišče rešitev.