Minister Počivalšek v občini Cerkvenjak poudaril pomembnost projekta Magna

Minister gospodarstvo Zdravko Počivalšek in direktor Direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik, sta se na povabilo poslanke Vesne Vervega in predsednice LO Lenart Jožice Krajner mudila v občini Cerkvenjak. Najprej je župan predstavil projekte, ki so bili že izvedeni, med njimi sta prav gotovo največja izgradnja novega vrtca in ureditev industrijske cone, ki je le streljaj oddaljena od avtoceste. Minister Počivalšek je pohvalil njihovo prizadevno delo, predvsem pa pripravljenost župana in ekipe za posluh k novim spodbudam in načrtom, ki jih imajo v občini, predvsem o pogojih za podjetnike, o znižanju komunalnega prispevka za morebitne investicije v poslovni industrijski coni in s tem pridobivanje novih delovnih mest. Prav tako se je dotaknil projekta Magna in na kratko razložil pomembnost prihoda podjetja Magna Stayer v Slovenijo. Med drugim je pojasnil nastalo situacijo v zvezi z nasprotovanjem določenih interesnih skupin ljudi in kdo stoji za takšnimi organizacijami. Obenem je pozval, da je pomembnost prihoda podjetja Magna predvsem v novih delovnih mestih in pomen širšega razvoja celotne regije ter pozval, da naj vsakdo po svojih močeh prispeva k uresničitvi projekta in k razvoju celotne štajerske regije, predvsem s sporočilom širjenja korektnih in poštenih sporočil o vplivih industrije na okolje, ki bodo glede zahtev v skladu z najvišjimi okoljskimi standardi. Prijetno druženje se je zaključilo z obljubo po še tesnejšem sodelovanju lokalnih oblasti z ministrstvom in vlado RS, pod vodstvom dr. Mira Cerarja.