Minister Počivalšek v DZ o prestrukturiranju Tuša: Vzdržen model reševanja Tuša je možnost transformacije v potrošniško zadrugo

Poslanska skupina SMC je tudi s koalicijsko pogodbo zavezana ideji zadružništva, zato smo danes na plenarnem zasedanju Državnega zbora ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška povprašali o nadaljnjem možnem preoblikovanju Tuša v potrošniško zadrugo. Poslanka Anita Koleša je opozorila, da je v javnosti moč zaslediti številne polemike o možnem reševanju pomembnega slovenskega trgovca Tuš. Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je po mnenju poslanke Koleša k reševanju, v okviru svojih pristojnosti, pristopila odgovorno in naročila študijo izvedljivosti o ekonomski upravičenosti prestrukturiranja podjetja Tuš. Ministra za gospodarstvo je povprašala o podrobnostih študije ter predvidene ukrepe reševanja Tuša.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je poudaril, da je bila študija naročena »z namenom pridobitve strokovnega mnenja in pripravi ustreznih podlag za utemeljitev alternativnega poslovnega modela zadruge, od enega od možnih rešitev za prestrukturiranje podjetja Tuš«. Minister je povedal, da študija sestoji iz treh delov: iz analize o ekonomskem stanju v agroživilskem sektorju, iz predstavitev alternativnih modelov zadružništva in iz čisto konkretnih opcij, ki bi bile lahko aktualne za sanacijo podjetja Tuš.

Analiza ekonomskega stanja v agroživilskem sektorju priča o tem, da je sektor slovenske trgovine na drobno v fazi intenzivne transformacije in da je ta transformacija sprožena iz dveh razlogov: z agresivnim in uspešnim vstopom dveh vodilnih svetovnih diskontnih trgovcev v Slovenijo in pa z lastniškimi spremembami v našem največjem trgovcu. Razvidno je tudi, da se kljub porastu števila podjetij v tem sektorju število zaposlenih po letu 2009 zmanjšuje. Minister je povedal, da je pozicioniranje slovenskih dobaviteljev na drobno prodajnem živilskem trgu toliko težje zaradi spremembe lastništva nekdaj največjega slovenskega trgovca, kar povzroča še dodaten problem za naše slovenske živilskopredelovalne dobavitelje.

»Zato prvenstvena želja slovenskih živilskopredelovalnih podjetij in ostalih dobaviteljev, da pridemo do konkurenčne trgovine in do stabilnih poslovnih subjektov, ki bodo svoje poslanstvo korektno opravljali«, je izpostavil minister Počivalšek. Minister Počivalšek je dodal, da »kooperativa, kot poslovni model v razvitem svetu v zahodni ekonomiji, pomeni tudi ustrezno alternativo korporativnem upravljanju«. Različne sodobne oblike kooperativ razkrivajo različne oblike lastništva. Poudaril je, da so ti deleži različni, ampak da pri nas ti modeli niso razviti. Študija nakazuje, da je edini vzdržen model reševanja podjetja Tuš možnost transformacije podjetja v potrošniško zadrugo, v kombinaciji potrošniške zadruge in dobaviteljske zadruge. Ministrstvo dodatno preučuje tudi možnost kombinacije zadruge z vstopom močnega tujega partnerja s tega kooperativnega področja.

Minister je zaključil z mislijo, da se aktivnosti za reševanje Tuša izvajajo in da, če bo Ministrstvo prišlo do ekonomsko vzdržnega modela, bodo s temi aktivnostmi nadaljevali.