Minister Počivalšek na pobudo poslank Andreje Potočnik in Maruše Škopac obiskal podjetji Damatech in Pesjak

V sredo, 8. junija, je bo na pobudo poslanke Andreje Potočnik, ki je tudi predsednice odbora DZ za gospodarstvo, minister Zdravko Počivalšek obiskal podjetje Pesjak v Tržiču, na pobudo poslanke Maruše Škopac pa tudi podjetje Damatech na Jesenicah. Prisotna je bila tudi poslanka Irena Kotnik in predsednik Lokalnega odbora Jesnice Miha Rebolj.

V sodelovanju s slovenskimi inovatorji je podjetje Pesjak razvilo domač oz. hišni produkt –ročno komando B.D.F., ki omogoča vožnjo avtomobila paraplegikom in s prilagoditvijo tudi tetraplegikom. Z uvedbo Zakona ZIMI je del stroška nakupa komande sofinanciran s strani države. V Kanadi (za ZDA in Kanado) in Italiji se komanda trenutno testira za izdajo potrebnih dokumentov za te trge. Potekajo tudi zaključni dogovori za prodajo in prenos zastopstva v Srbiji in BiH. Vsi prisotni so se strinjali, da je velik potencial podjetja ravno omenjena inovacija, ki olajša vožnjo avtomobila za invalide.

Damatech, s sedežem Jesenicah, pa je družinsko podjetje z 22 zaposlenimi v lasti Darka in Mateje Mikec. Vizija ustanoviteljev je že od vsega začetka biti prepoznaven kot dobavitelj inovativnih rešitev na osnovi inteligentne uporabe poboljšanih jekel renomiranih jeklarskih podjetij v regiji in širše v Evropi. Osnovna vrednota je partnerski odnos z dobavitelji in s kupci, saj so dolgoročen odnos, skupen razvoj in iskanje rešitev garancija za skupen uspeh. Ključni trgi so predvsem Avstrija, Nemčija in Slovenija, izvaža pa tudi v druge države EU in izven nje. Več kot 70 % prodaje podjetje realizira na trgih izven Slovenije.

Podjetje Damatech ves čas išče nove sodelavce za delo v proizvodnji in trženju, ki morajo biti ustrezno usposobljeni. Pomembne so tudi druge lastnosti zaposlenih, to je urejenost, samoiniciativnost, odgovornost, saj se v podjetju zavedajo da je uspeh odvisen od kvalitete storitev in izdelkov za trg. V podjetju Damatech so pripravljeni aktivno sodelovati in investirati v izobraževanje tehničnega kadra na Jesenicah, z ustanovitvijo in investicijo v praktično delavnico in z izobraževanjem mladega kadra v svojem podjetju, kar so izvajali tudi že v preteklosti.