Minister Počivalšek na obisku v Slovenski Bistrici, Kungoti in Pesnici o razvojnih možnostih turizma

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je s skupino sodelavcev na pobudo poslanke SMC Vesne Vervega in predsednikov LO SMC Pesnica Slavice Klemenčič in LO SMC Slovenska Bistrica Mira Juharta obiskal občine Kungoto, Pesnico in Slovensko Bistrico, kjer obstajajo možnosti za turistični razvoj in bi ga s spodbudo države lahko okrepili.

V Svečinskem gradu se je minister najprej srečal z županom občine Kungota Ivanom Stropnikom, njegovo ekipo in predsedniki okoliških turističnih društev. Ogledali so si zbirko starin v gradu, ki ga je občina Kungota prevzela od države pred dvema letoma. Župana je zanimalo predvsem, kako bi bilo mogoče bolje predstaviti in tržiti turistično ponudbo v kraju, saj se zavedajo neizkoriščenosti naravnega potenciala tega konca Slovenije.

IMG_20160624_125809_1CS

Minister Počivalšek in člani ekipe z gospodarskega ministrstva so predstavili možnosti, ki jih dajejo aktivni razpisi ministrstva. O razvojnih priložnostih in razpisih so govorili generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj (DRR) Marko Drofenik, vodja sektorja za socialno podjetništvo pri DRR Nena Dokuzov, vodja službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Dijana Madžarac, iz sektorja za turizem na direktoratu za turizem in internacionalizacijo Jasna Radič in pomočnica direktorice Slovenskega podjetniškega sklada, kot izvajalske institucije MGRT, Simona Grobelnik. Gospodarska ekipa je nato obiskala kmetijo Dreisiebner in si ogledala eno najsodobnejših vinskih kleti na Slovenskem Dopller.

Minister Počivalšek je obisk nadaljeval v občini Pesnica z ogledom Industrijske cona Pesnica in Štajerskega tehnološkega parka, kjer se je srečal z županom Pesnice Venčeslavom Senekovičem in si ogledal proizvodnjo uspešnega lesnega podjetja KgK. Direktor podjetja Zdravko Klajnšek je ministra opozoril na birokratske ovire, na katere naletijo pri razvoju podjetja in možnosti, kako jih čim prej odpraviti. V občini Slovenska Bistrica si je gospodarska ekipa ogledala proizvodnjo podjetja tovarne olja Gea, seznanili so se z razmerami v tem strateško pomembnem podjetju, ki zaposluje okrog 110 ljudi in je edino v tovrstni dejavnosti v Sloveniji.

Minister Počivalšek je kot osrednji gost sodeloval na okrogli mizi Aktualni razpisi MGRT in možnosti za razvoj turizma v občini Slovenska Bistrica, ki je potekala v organizaciji LO SMC Slovenska Bistrica v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica. V razpravi so sodelovali direktorica RIC-a in vodja oddelka za gospodarstvo v občini Monika Kirbiš Rojs, Božo Juhart RTC Trije Kralji, Milan Sajko lastnik TA Sajko in Miro Juhart predstavnik in vodja vzhodno podravske regije v Združenju turističnih kmetij Slovenije, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar ter turistični podmladek Srednje šole Slovenska Bistrica.

Uvodoma sta Nena Dokuzov in Darja Radič predstavili razpise MGRT, v razpravi je minister Počivalšek pojasnil ukrepe pri odpravi birokratskih ovir ter aktivnosti ministrstva na področju turizma: “Država mora podjetjem omogočiti zdrave pogoje za delo, nikakor pa ne sme dopustiti ovir pri širitvi poslovanja in razvoju. To vsi hočemo in za tem bomo strmeli in si prizadevali v največji možni meri.” Omizja so se udeležili številni razpravljalci in obiskovalci, ki so zapuščali prizorišče razprave z obljubo, da se še srečajo in nadaljujejo z aktivnostmi.

Ekipa ministra Počivalška s terenskimi obiski neposredno prisluhne željam in potrebam ljudi, saj samo s skupnim delom predstavnikov države in lokalnih skupnosti lahko premostimo ovire, ki nastanejo pri pripravi zakonov, tako da na koncu dobimo dobro zakonodajo.