Minister Počivalšek in poslanec Ranc obiskala podjetja Kolding

“Primer podjetje pritrjuje mojim prizadevanjem v Državnem zboru, da je smiselno ukiniti subvencije za fotocoltaično proizvodnje električne energije in zato se zavzemam za podporo podjetju Kolding,” je ob obisku ministra dejal poslanec Danilo Anton Ranc.

Ob robu posveta SID banke na Kopah sta se minister Počivalšek in poslanec Ranc sestala z direktorjem podjetja Kolding, ki izdeluje ohišja ležajev za vetrne elektrarne, ki predstavljajo alternativo na Kitajskem proizvedenih solarnih celic. “S subvencioniranjem vetrnih in hidroelektrarn bi podpirali slovenska delovna mesta, za subvencije fotovoltaike pa bomo kupci električne energije v desetih letih namenili 1,5 milijarde evrov. S tem denarjem bi lahko zgradili dovolj vetrnih in hidroelektrarn in zaposlili veliko delavcev,” je poudaril poslanec Ranc.

Direktor podjetja zaradi prostorskih omejitev ne more skleniti novih poslov in pričakuje podporo za izgradnjo ustrezne infrastrukture, sanacijo pobrežja reke Meže in podporo Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za finance pri odkupu proizvodnih prostorov v soseščini. Z ustvarjanjem primernega infrastrukturnega okolja in pogojev za razvoj gospodarskih družb in s subvencioniranjem obnovljivih virov energije, ki temeljijo na domačih virih in domačem znanju, bomo omogočili vzpostavitev novih delovnih mest.

Gre za splet medresorskih ukrepov, ki bodo dolgoročno zagotovili pozitivne učinke in gospodarsko rast. Podjetje Kolding je torej primer dobre prakse, zato upravičeno pričakuje podporo ministrstev in lokalnega okolja. Minister Počivalšek bo pričel z aktivnostmi za vzpostavitev pogojev za razvoj in širitev podjetja.