Minister Leben: Zakonodajo na področju varstva okolja si želim spisati v dialogu

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v postopku priprave sprememb Zakona o varstvu okolja, ki je krovni zakon na področju zaščite okolja v Sloveniji. Minister Jure Leben je ob prevzemu mandata obljubil, da se bo vseh večjih zakonodajnih sprememb loteval v sodelovanju in dialogu z vsemi zainteresiranimi deležniki. Minister Leben poudarja, da si ob snovanju sprememb zakonodaje na področju varstvu okolja želi “širok konsenz o ključnih spremembah, saj bodo le-te v prihodnosti bistveno vplivale na naš vsakdan”. Zato MOP v prihajajočih dneh in spomladi vabi na pet večjih, za javnost odprtih posvetov.

Več: MOP