Minister Koritnik: »Državna uprava mora tesneje sodelovati z mladimi«

Na podlagi povabila ministra Boštjana Koritnika je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek s predsednico Mladinskega sveta Slovenije Anjo Fortuna in slovensko mladinsko delegatko pri Organizaciji Združenih Narodov Lucijo Tacer. Namen sestanka je bila krepitev sodelovanja med Ministrstvom za javno upravo, Mladinskim svetom Slovenije in institutom Mladinskega delegata, med drugimi pa so se sodelujoči dotaknili tudi vprašanj povezanih s spreminjanjem volilne zakonodaje.

Minister Koritnik je po uvodnem pregledu dosedanjega sodelovanja med ministrstvom in Mladinskim svetom ter Mladinsko delegatko izrazil pričakovanje nad okrepitvijo sodelovanja tako na področju prostovoljstva, kot tudi na področjih promocije aktivnega državljanstva, lokalne samouprave in mednarodnih zadev. »Mladi so aktivni, imajo svoja prepričanja in ideje, državna uprava pa jim mora dati čim več priložnosti, da bo njihov glas ne samo slišan, ampak tudi uslišan. To lahko dosežemo le z rednim vključevanjem mladih v delovanje vseh ministrstev in ne le tistih, ki resorno pokrivajo področje mladine,« je ob tem dejal minister.

Mladinski svet Slovenije vsako leto objavi natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega izbere najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. Ministrstvo za javno upravo že 5 let zapored imenuje predstavnika v komisijo za izbor, prav tako pa v okviru sofinanciranja projektov oz. programov nevladnih organizacij podpira nekatere mladinske organizacije, tudi lokalne mladinske svete.

Sodelujoči so se v pogovoru dotaknili tudi spreminjanja volilne zakonodaje, ki mora biti po odločbi Ustavnega sodišča uresničena do konca letošnjega leta. Ministra Koritnika je zanimalo predvsem mnenje obeh današnjih sogovornic glede uvedbe e-volitev in morebitnem znižanju volilne starosti na 16 let. Dogovorili so se, da bodo predvidoma v začetku meseca septembra organizirali posvet o aktivnem državljanstvu in kibernetski varnosti, na katerem bodo poleg današnjih sogovornikov sodelovali tudi Urada za informacijsko varnost, k sodelovanju bo povabljeno tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prav tako pa je bil danes sprejet dogovor, da bodo na prvi naslednjih sestanek delovne skupine Samoupravne lokalne skupnosti vabljeni tudi predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, ki bodo županom predstavili njihovo delovanje in projekte v lokalnih skupnosti. S podporo ministra Koritnika, ki vodi delovno skupino, pa bodo na županje in župane naslovili tudi pobudo o formiranjih delovnih teles namenjenih mladinski problematiki znotraj občinskih svetov vseh slovenskih občin.

Predsednica Mladinskega sveta Anja Fortuna se je ob koncu zahvalila ministru Koritniku kot prvemu ministru nove vlade za sprejem in posluh za predloge, Lucija Tacer pa za pripravljenost vključevanja vsebin mladinskega delegata pri OZN v resor Ministrstva za javno upravo.

Mladinski svet Slovenije (MSS) je sicer krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. Mladinska delegatka pri OZN (UNYD) pa je glasnica dela Združenih narodov z mladimi in za mlade, hkrati pa glasnica mladih iz Slovenije pri tej mednarodni organizaciji.