Minister Koprivnikar zadovoljen: Z izvedenimi ukrepi država prihrani 365 milijonov evrov letno

“Z izvedenimi ukrepi država prihrani 365 milijonov evrov letno,” je zadovoljen minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Vlada se je namreč seznanila s poročilom o prihrankih z naslova znižanja zakonodajnih bremen v obdobju med 2009 in 2015. Rezultati kažejo, da je bilo skupno izmerjenih 146 ukrepov in realiziranih 365 milijonov evrov prihrankov na letni ravni.

“Z brošuro želimo dokazati, da se vlada trudi v smeri odpravljanja administrativnih ovir,” je poudaril minister. V njej je naštetih nekaj ukrepov z ovrednotenimi finančnimi učinki – pregledali so 14 področij, 71 zakonov, prek 3500 podzakonskih aktov. Največji delež prihrankov izhaja iz ukrepov v pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstva za finance in ministrstva za pravosodje. Določeno število ukrepov je še v fazi realizacije, kar za državo predstavlja potencialne prihranke, ki so ocenjeni na 59,3 milijona evrov.

Uvedba elektronske zemljiške knjige je zmanjšala stroške za 17 milijonov evrov, poenostavljen vstop na trg dela, kjer se lahko podjetje registrira v enem dnevu ali nekaj urah, je prinesel 7,5 milijona evrov prihrankov, to, da statističnemu uradu ni treba več poročati in si sam vzame podatke iz uradne evidence, pa 13 milijonov evrov prihrankov. Prenovljeni portal e-uprava pa dnevno beleži okoli 25.000 transakcij in 7000 obiskov. “To so vse ukrepi, ki zmanjšujejo obremenitve in povečujejo udobje državljanov, da lahko storitve opravljajo, kadar želijo in to po možnosti od doma,” je sklenil minister.