Minister Klemenčič: Želimo preprečiti odpust obveznosti za nepoštene dolžnike in skrivanje premoženja

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič želi s predlogom novele insolvenčnega zakona preprečiti zlorabe postopka osebnega stečaja. Nepoštenim dolžnikom, ki so bili pravnomočno obsojeni, bi s spremembami preprečili odpust obveznosti. Da bi dolžniku preprečili skrivanje premoženja, se podaljšuje tudi rok za vložitev tožbe za razveljavitev odpusta obveznosti z dveh na tri leta: “V Sloveniji se je namreč v vse preveč primerih vzpostavila praksa, da ljudje vložijo zahtevo za osebni stečaj, nato pa prenesejo svoje premoženje na družinske člane ali povezane osebe. Temu poskuša ta zakon narediti konec,” je dejal minister. Poslanci SMC predlog podpirajo.

Minister je dejal, da gre za razmeroma majhne spremembe zakona: “Njihova rdeča niti je omejiti določene zlorabe, ki zmanjšujejo varnost upnikov ter spodkopavajo pravičnost in pravno državo, zato je pomemben vsak mesec. Ne gre samo za enega ali dva tajkunska primera, ampak jih bo vedno več, če zakon ne bo spremenjen.”

Poslanka dr. Jasna Murgel je predstavila še nekatere druge pomembne spremembe predloga zakona: “Stečajni dolžnik mora upravitelja obveščati med postopkom tudi o morebitni spremembi kontaktnih podatkov, neobveščanje o tem pa je določeno kot dodatna ovira za odpust obveznosti, prav tako se rok za vložitev tožbe na razveljavitev odpusta obveznosti z dveh let podaljšuje na tri leta.” Izrazila je tudi prepričanje, da bodo predlagane spremembe pripomogle k temu, da se bo institut osebnega stečaja v bodoče manj zlorabljal in bo dosegel svoj namen, to je odpustitev obveznosti tistim dolžnikom, ki tega dejansko in zares brez zlorabljanja ne zmorejo.

Novost je tudi uvedba generalne klavzule, ki sodišču nalaga, da v vsakem posameznem primeru presoja, ali je odpust obveznosti dovoljen. Vlada je v predlog novele zakona vgradila tudi skrajšanje preizkusnega obdobja. Sodišče bo lahko za dolžnike, ki prejemajo le minimalne osebne prejemke in ne kaže, da bodo v naslednjih dveh letih zmožni pridobivati pomembno višje prejemke, zdaj dveletno preizkusno obdobje skrajšalo na najmanj šest mesecev.

Podaljšuje pa se rok za vložitev ugovora proti odpustu obveznosti – z zdajšnjih šest mesecev vse do konca preizkusnega obdobja. Obdobje izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika bo namesto treh dolgo pet let, širi se tudi nabor poslov, ki jih je mogoče izpodbijati. Novost glede poenostavljene prisilne poravnave pa je, da bo po novem možna le še za mikro družbe, ne pa več tudi za majhne družbe. Vlada namreč meni, da si majhne družbe lahko privoščijo klasično prisilno poravnavo, odbor pa je danes sklenil, da pa bo možnost poenostavljene prisilne poravnave ostala za majhne podjetnike.