Minister Jure Leben ustanovil svet za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je potekala ustanovna seja Sveta ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (NVO). Minister za okolje in prostor Jure Leben je namreč takoj ob nastopu mandata zaprosil CNVOS, da s področja okolja in prostora med svojimi organizacijami izbere 10 predstavnikov za njegov posvetovalni svet.

Minister Leben je na ustanovni seji poudaril, da so NVO pomemben tvoren partner pri snovanju zakonodajnih in drugih rešitev, zato je pomembno, da so v delovne procese MOP na področju zaščite okolja in narave ter prostorskih rešitev vključene že ob sprejemanju zakonskih in drugih ukrepov. Minister je pozdravil predstavnike NVO, ki jih je njihova krovna organizacija CNVOS po svojem neodvisnem postopku izbrala v svet in povedal, da se je ob nastopu mandata »zavezal, da bom NVO in spoštovane nevladnice in nevladnike obravnaval kot partnerje. Kot dodano vrednost v mojemu procesu dela, ne pa kot tistega nebodigatreba kot jih večkrat dojema tako politična kot laična javnost«, in dodal: »Hvala vsakemu posebej, da ste pripravljeni sodelovati z MOP na področju okolja in prostora. Prepričan sem, da lahko samo skupaj najdemo najboljše rešitve za našo skupno zeleno Slovenijo.«

Predstavniki NVO so izpostavili, da je tovrstno sodelovanje nujno in potrebno ter da delovanje sveta razumejo kot posvetovalno telo in kot strokovno pomoč ministru in MOP pri pripravi boljših rešitev za vse.

Več: spletna stran MOP

https://twitter.com/JureLeben/status/1070332634184777728