Minister Gašperšič v Sevnici o 3. razvojni osi: Graditi bi začeli 2017/2018

Lokalna odbora Sevnica in Krško sta v sredo, 18. novembra, organizirala okroglo mizo o 3. razvojni osi in infrastrukturnih vprašanjih v Posavju. Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj in evropsko sodelovanje (DDRETS) pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Marko Drofenik sta v Sevnici predstavila projekt 3. razvojne osi in umeščenost v prostor. Izvedbo prepuščamo stroki, mi pa se moramo osredotočiti na pozitivne učinke, ki nam jih bo 3. razvojna os prinesla, to so kakovostno življenje prebivalcev, hitrejše potovalne možnosti za ljudi, ki dnevno migrirajo do svojih služb v večja mesta in turizem, je poudaril minister.

V pogovoru so poudarjali osnovni pomen 3. razvojne osi, ki bo z vzpostavitvijo cestne povezave pomembno vplivala na povezovanje regionalnih središč Koroške, Savinjske, Zasavja, Spodnjega Posavja in Jugovzhodne Slovenije s pomembnimi središči v Avstriji in na Hrvaškem. Na določenih območjih se bo povečala pretočnost prometa, prometna varnost in izboljšala se bo rast celotnega gospodarstva v Sloveniji. Minister Gašperšič predvideva, da bi se lahko projekt izgradnje 3. razvojne osi pričel v letu 2018 – 2019, poudaril pa je, da bo pri izgradnji potrebno sklepati kompromise, upoštevati maksimalno izkoriščenost obstoječe infrastrukture in predvsem presoditi, ali bo državni proračun sposoben prenesti financiranje.

Na okrogli mizi je bilo veliko izrečenega tudi o državnih cestah. Nekatere so potrebne obnove. Minister je poudaril, da se tega zelo dobro zaveda, saj je v Sloveniji preko 70% cest, ki so dotrajane. V letu 2015 pa sredstva iz proračuna niso zadostovala za izgradnjo novih, temveč le za vzdrževanje obstoječih cest. Na ministrstvu si prizadevajo za dodatna finančna sredstva, da se dosedanje stanje cest ne bi poslabševalo. Minister Gašperšič je poudaril, da bi bilo potrebno zagotoviti dodaten in stabilen vir financiranja in eden izmed predlogov je tudi uvedba t. i. bencinskega centa.

Govorci so opozorili, da je proces načrtovanja 3. razvojne osi predolg, je pa nujno, da se nadaljuje in se gradi tam, kjer je možnost odpiranja novih delovnih mest.