Minister Gašperšič podpisal dogovor o realizaciji sporazuma za celovito ureditev prometa v Kopru

Minister za infrastrukturo dr. Petek Gašperšič je danes podpisal Dogovor o aktivnostih izvedbe investicijskih posegov na Šmarski cesti v Kopru. Gre za realizacijo predhodno podpisanih 20 točk sporazuma za celovito ureditev prometa v občini Koper, za kar so si vztrajno prizadevali nekdanja poslanka mag. Lilijana Kozlovič, poslanec Marko Ferluga ter mestni svetniki SMC Koper in Ankaran.

Podpisa pogodbe so se udeležili tudi poslanec Marko Ferluga, podpredsednik LO SMC Koper Bojan Tavčar, sekretar Slobodan Dinčič, in član Marin Marasovič.

Sporazum je minister podpisal z direktorjem Direkcije za infrastrukturo in predsednikom uprave DARS, prisoten pa je bil tudi župan mestne občine Koper.

Cestna povezava iz smeri Ljubljane in Trsta do Kopra in dalje proti Hrvaški je določena kot cestna povezava čezmejnega pomena. Del te povezave je tudi Šmarska cesta, ki je kategorizirana kot glavna cesta. Cestne povezave čezmejnega pomena naj bi se navezovale na enakovredne ceste sosednjih držav, kar je v primeru Hrvaške hitra cesta. Leta 2015 je bila izdelana študija omrežja hitrih cest v Slovenski Istri s povezavo do Hrvaške. Ugotovljeno je bilo, da bi v konicah, ob zmerni rasti prometa in zapori obalne ceste, lahko prišlo do zasičenosti v predoru Markovec že konec leta 2030. Promet bi se zato, preusmeril nazaj na Šmarsko cesto. Na tem odseku Šmarske ceste prihaja do zastojev že danes, običajno med petkom popoldne in nedeljo zvečer, v času poletne turistične sezone pa tudi v drugih delovnih dneh.