Minister Gašperšič na povabilo poslanke Dekleve obiskal Postojno in Pivko

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na povabilo poslanke Erike Dekleve in lokalnega odbora SMC Postojna obiskal Postojno in Pivko, kjer si je ogledal nekatere infrastrukturne projekte, se srečal z župani in skupaj s poslanko opravil intervju na lokalnem radiu. “Po petih letih smo obrnili trend in začeli vlagati v infrastrukturo. Ljudje opažajo, da so obnove cest v teku,” je dejal minister.

Gašperšič si je ogledal rekonstrukcijo in razširitev ceste Planina-Unice ter mostu čez reko Unico v Planini, Ljubljansko cesto v centru Postojne in petkrako križišče v Prestranku, kjer poslanka Dekleva predlaga, da se uredi montažno križišče. Minister je potrdil, da bo Direkcija RS za ceste ta predlog tudi preučila.