Minister dr. Peter Gašperšič na ogledu modernizacije in nadgradnje proge Pragersko – Hodoš

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič si je s svojo ekipo ogledal izvedbo in potek del modernizacije in nadgradnje železniške proge Pragersko – Hodoš. Gre za izjemno zahteven projekt v vrednosti 465 milijonov evrov. Celodnevni obisk je začel na Ptuju z ogledom del na železniški postaji, pot je nadaljeval z ogledom rekonstrukcije postajališča in izvedbe protihrupne ograje v Hajdini, do problematičnega nivojskega križanja železniške proge z regionalno cesto v Mihovcih pri Veliki Nedelji, nadaljeval z ogledom gradbišča, ki je dolgo 2 km, na katerem se nahaja novo zgrajeni nadvoz v Pavlovcih, pri podvozu v Ljutomeru se mu je pridružil poslanec mag. Aleksander Kavčič.

Pot je nadaljeval proti Murski Soboti, kjer si je ogledal izvedbeno in finančno najzahtevnejši podvoz, v vrednosti 15 milijonov evrov ter dela na železniški postaji. V Murski Soboti sta ga s člani lokalnega odbora Murska Sobota pričakala poslanec Dušan Radič in predsednica lokalnega odbora Gornja Radgona Vera Granfol z gornjeradgonskim županom. Ob zaključku terenskih ogledov se je minister srečal še s člani lokalnega odbora Ormož, kjer so največ pozornosti namenili pobudi za izgradnjo hitre ceste Ptuj – Ormož. Minister je povedal, da se bodo v prihodnje o načrtovanju izgradnje hitre ceste v okviru nove perspektive prav gotovo aktivneje pogovarjali.

V tem letu bodo pripravili operativni načrt izgradnje do te mere, da bo ta lahko v letu 2016 sprejet, kar pa bi lahko pomenilo pričetek del.

V lokalnem odboru Ormož si za izgradnjo dvopasovnice, z omejitvijo 90 km/h in vinjetnim režimom intenzivno prizadevajo. Pravijo, da je sedanja regionalna cesta občutno preobremenjena z dodatnim tranzitnim prometom iz  hrvaškega Varaždina in Čakovca. Tovorni promet se je po vstopu Hrvaške v EU povečal za več kot 20%. V lokalnem odboru so povedali, da bi hitra cesta odprla nove možnosti za občino Ormož in njeno okolico, kjer je primarna dejavnost pretežno kmetijska, tej bi omogočila lažji izvoz kmetijskih produktov, za gospodarstvo pa bi pomenila prometno povezavo z bližnjimi evropskimi mesti in osnovo za nadaljni razvoj.

V svojem imeni in imenu lokalnega odbora SMC Ormož se je predsednica LO SMC Ormož Mojca Žnidarič zahvalila ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču za obisk, in da je prisluhnil težavam in predlogom iz lokalnega okolja glede več let pričakovane hitre ceste Ormož – Hajdina: “S svojo prisotnostjo in poslušanjem ter dovzetnostjo za pereče probleme našega okolja, nam je vlil upanje, da se bo hitra cesta Ormož – Hajdina kmalu ponovno pričela graditi. Povedal nam je, da se bo zavzel za dokončno umestitev te dvopasovne hitre ceste in uvrstitev te ceste v Operativni načrt izgradnje v okviru nove finančne perspektive.”

Upamo in verjamemo, da bo našemu ministru uspelo izvesti ta več let trajajoči nerealiziran projekt.

Vsem prisotnim je obisk veliko pomenil, prav tako so bili veseli, da je bila prisotna tudi ga. Darija Dolenc, vodja kabineta ministra.