Minister dr. Peter Gašperšič na delovnem obisku v Mariboru

Minister dr. Peter Gašperšič je s sodelavci obiskal pomembnejše energetske inštitucije v Mariboru. Sestal se je s predstavniki Dravskih Elektrarn Maribor, Agencije za energijo, Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za električno energijo SODO in Javnega podjetja Energetika Maribor. Ob koncu delovnega obiska je predstavil Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije.

Po zaključku delovnega obiska se je minister sestal še s članicami in člani lokalnega odbora SMC Maribor, kjer je v sproščenem pogovoru podal nekaj, za Maribor in okolico, zanimivih odgovorov. Člane so predvsem zanimale teme kot so posodabljanje obstoječe kogeneracije namenjene toplotni oskrbi z daljinskim ogrevanjem, elektične polnilnice za električne avtomobile, za kar je predvidenih 26 električnih polnilnic ob avtocestnem križu ter CNG polnilnice za vozila na stisnjen zemeljski plin.

Minister dr. Peter Gašperšič je s sodelavci obiskal pomembnejše energetske inštitucije v Mariboru in ob koncu delovnega obiska predstavil Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

Prav tako je bilo izpostavljeno Letališče Edvarda Rusjana Maribor in železniška povezava z industrijsko cono, kjer bi bilo za namen povezave, potrebno izgraditi cca. 1,5 km novega železniškega tira.

Posodobitev, nadgradnja in širitev železniške proge z drugim tirom na relaciji Maribor – Šentilj je predvidena v okviru naslednje finančne perspektive in bo služila boljši povezavi Slovenije z Avstrijo, zaradi česar se bo lahko iskalo tudi morebitne sinergije med graškim logističnim centrom in mariborskim letališčem.