Minister dr. Mramor na izredni seji DZ o upravljanju državnega premoženja: Vlada se v delo SDH ne vmešava

Finančni minister dr. Dušan Mramor je danes na izredni seji DZ zavrnil očitke o netransparentnem in negospodarnem upravljanju državnega premoženja: “Vlada dosledno spremlja izvajanje strategije upravljanja kapitalskih naložb, v upravljanje pa se ne vmešava.” Minister je dodal, da se mu takšne razprave zdijo škodljive za Slovenijo.

Minister dr. Mramor je pojasnil, da je za upravljanje državnega premoženja v Sloveniji pristojen SDH, ki deluje samostojno in na lastno odgovornost, vlada pa se v njegovo delo ne vmešava: “To pa seveda ne pomeni, da vlada nima nobenega vpliva na upravljanje državnega premoženja, a ta vpliv se je končal z določitvijo širšega okvira delovanja SDH, to je s predložitvijo strategije upravljanja državnega premoženja ter določitvijo meril za merjenje uspešnosti poslovanja SDH.”

Poslanec Tilen Božič je dejal, da je Slovenija s strategijo “kot lastnik končno jasno in nedvoumno sporočila, kaj namerava početi s svojimi kapitalskimi naložbami na dolgi rok”. Dejal je, da se s tem zapolnjuje informacijski vakuum in dosedanjo nepredvidljivost pri odločanju glede upravljanja in prodaj z jasnim in enoznačnim signalom upravam, zaposlenim, poslovnim partnerjem, investitorjem in ostalim deležnikom. “S tem smo stopili na pot držav, ki se zavedajo pomena aktivnega lastništva in skrbi za lastno premoženje, ki bo lahko bistveno bolj uspešno kljubovalo parcialnim interesom posameznikov ali skupin,” je pojasnil poslanec.

Dr. Mramor je dodal še, da razprave, kot je današnja, dajejo vtis, da je Slovenija država, kjer se politika neposredno vmešava v podjetja: “To seveda zmanjšuje privlačnost Slovenije za neposredne naložbe, ki jih še kako potrebujemo. S tem pa se poslabšuje tudi uspešnost privatizacije podjetij v državni lasti, ki v skladu s strategijo ne sodijo v državno lastništvo. Vse to ima neljube posledice za število in kakovost delovnih mest, gospodarsko rast, javne finance in blagostanje državljanov.”