Minister dr. Gašperšič za Sobotno prilogo: Prizadevamo si, da bi bili pogoji za začetek gradnje 2. tira izpolnjeni leta 2017

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je v intervjuju za Sobotno prilogo časnika Delo govoril o gradnji drugega tira Divača-Koper, za katerega pravi, da je nujen projekt in hkrati evropski projekt, ki postavlja tako koprsko pristanišče kot Slovenijo na zemljevid srednjeevropskega prostora. “Je pomemben za vse zaledne države, ki s svojim gospodarstvom gravitirajo k najbližjim morskim povezavam. Tu je ključna prednost naše države,” je dejal. Poudaril je še, da si prizadevajo za to, da bi bili pogoji za začetek gradnje izpolnjeni v letu 2017. “Opraviti moramo še veliko nalog, zato je nehvaležno dati natančnejši odgovor,” je pojasnil minister.

Ustanoviti je namreč potrebno posebno projektno podjetje za gradnjo drugega tira, pridobiti zasebne vlagatelje, evropska sredstva: “Ko bomo v prihodnjem letu pridobili nepovratna sredstva EU, bomo manjkajoče zagotovili z najugodnejšim posojilom.” Minister je dejal, da je njihov cilj, da bi bilo gradbeno dovoljenje za drugi tir izdano do konca marca 2016. Pravi tudi, da pri poteku trase naj ne bi bilo sprememb: “Če bo prišlo do opustitve vzporednih reševalnih predorov, spremembe potovalnih hitrosti, bo verjetno treba zahtevati spremembo gradbenega dovoljenja. Toda spreminjanje gradbenega dovoljenja zaradi določenih tehničnih popravkov ne bo vplivalo na izvajanje drugih faz projekta.”

Poudaril je, da nujnost gradnje drugega tira sploh ni pod vprašajem: “Z modernizacijo obstoječega tira med Koprom in Divačo (vredno 199 milijonov evrov) smo povečali zmogljivost z 9 na 14,3 milijona ton, z izvlečnim tirom, ki ga bomo začeli graditi letos, pa se bo ta zmogljivost povečala na prek 15 milijonov ton. Zavedamo se tveganj na progi, ki je v slabem stanju in potrebna nenehnih popravil.”

Minister je izpostavil, da med gradnjo drugega tira in privatizacijo ne vidi prav nobene povezave in da se Luke Koper z ustanovitvijo projektnega podjetja za drugi tir ne dotikajo: “Gre za to, kako lahko zagotovimo finančno konstrukcijo za drugi tir. In druge rešitve trenutno ni na obzorju, ker ne smemo povečevati javnega dolga. V našem predlogu je predvidena podelitev koncesije. Bistveno lažje, bolj obvladljivo in večje koristi za državo bi bile, če bi v to podjetje vstopila slovenska podjetja. S primernim dialogom med Slovenskimi železnicami in Luko ter drugimi slovenskimi podjetji bi veliko hitreje in lažje prišli do boljše rešitve.”

O projektnem podjetju je dr. Gašperšič dejal, da je predvideno kot investitor za gradnjo infrastrukture drugega tira. Primarni namen podjetja bo zbiranje sredstev za naložbo. Potem bo podjetje izbralo izvajalca in s tirom upravljalo najmanj 30 let, lahko tudi dlje. Država je vanj pripravljena vložiti še 200 milijonov (poleg že vloženih 55 milijonov v projekt za odkupe zemljišč in dokumentacije). Naslednji korak je pridobiti zaledne države. Madžarska je interes že izrazila: “Madžari so pripravljeni na vse oblike sodelovanja. Poleg posojila v višini 380 milijonov evrov so pripravljeni tudi na kapitalski vložek, vendar višine niso določili. Interes želimo preveriti še pri Avstriji, Slovaški, Češki in Poljski. Tretji partner bo zasebnik,” pojasnjuje minister.

Obsežen pogovor se je zaključil s stavo:

“Zakaj drugega tira ne boste začeli graditi v času vašega mandata?
-Kdo to trdi?
Podpisani.
-Samo v primeru, če se moj mandat konča pred letom 2017. Rekel sem, da pričakujem, da bodo pogoji za začetek gradnje izpolnjeni v letu 2017.
Jaz sem prepričan, da se gradnja ne bo začela v letu 2017, in sem pripravljen staviti večerjo v eni od piranskih gostiln. Ste pripravljeni sprejeti stavo?
-Z veseljem sprejmem takšno stavo.”

Celoten članek (za naročnike) je na voljo TUKAJ