Minister dr. Gašperšič: Ustanovili bomo projektno podjetje za drugi tir Divača-Koper

Minister za infrastrukturo dr. Gašperšič je predstavil sklep vlade, da se ustanovi posebno projektno podjetje za izgradnjo in upravljanje drugega železniškega tira med Divačo in Koprom ter novih pretovornih zmogljivosti v Luki Koper. Prek dokapitalizacije bi nato lastniški vstop v podjetje ponudili zasebnim vlagateljem in zalednim državam, Slovenija pa bi imela manjšinski delež. Pravno podlago bo dal poseben zakon, ki bo v vladni obravnavi predvidoma marca, DZ pa bi ga lahko sprejel maja.

“Projektno podjetje bo dobilo koncesijo za izgradnjo in upravljanje tega novega infrastrukturnega objekta ter tudi za izgradnjo in upravljanje dodatnih pretovornih kapacitet v Luki Koper in ostalih logističnih zmogljivosti na območju Slovenije,” je dejal dr. Gašperšič.

Ustanovni kapital za projektno podjetje bo zagotovila država, nato pa je predvidena dokapitalizacija, in sicer tako z vložki države kot zasebnih vlagateljev in zainteresiranih zalednih držav: “Cilj dokapitalizacije je, da bi bil delež Republike Slovenije neprevladujoč, torej manjšinski, kar je v nadaljevanju pomembno tudi za pridobivanje dolžniškega kapitala, ki bo potreben za izgradnjo tega projekta,” je povedal minister.

Vlada je tudi sklenila, naj se do konca junija analizirajo možnosti za poenostavitve in pocenitev projekta – projekt je trenutno ocenjen na nekaj več kot 1,3 milijarde evrov – predvsem z vidika potniškega prometa na novem tiru, projektne hitrosti in uporabe obstoječega tira. Končna rešitev bo znana po teh analizah, je povedal minister.

S prostorom v koprskem pristanišču sicer upravlja družba Luka Koper, je pa možnost, da se morebitni tretji pomol odda s koncesijo, je še dejal minister in dodal, da bo to urejal omenjeni posebni zakon. Z ostalo infrastrukturo v pristanišču, kjer je po ministrovih besedah še veliko možnosti za širitve in nadaljnji razvoj, bo še naprej upravljala Luka Koper. Projektno podjetje bo tudi upravljalo z drugim tirom, s preostalimi železniškimi povezavami pa še naprej Slovenske železnice.

Slovenija se za sodelovanje pri projektu dogovarja med drugim z Madžarsko, in sicer trenutno potekajo pogovori na tehnični ravni, vključno z načrtom zapiranje finančne konstrukcije s pomočjo sredstev EU in uporabe sredstev iz mehanizma EFSI. Več bo znanega po skupni seji vlad Slovenije in Madžarske 22. januarja. Minister je decembra povedal, da projekt poleg Madžarov zanima tudi Avstrijo, Češko, Slovaško in Poljsko.