Minister dr. Gašperšič: Projekt drugega tira smo premaknili z mrtve točke

Minister dr. Peter Gašperšič je v državnem zboru pred obravnavo predloga Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper poudaril, da je drugi tir naš največji in mednarodno pomemben infrastrukturni projekt in projekt, ki ga je vlada dr. Mira Cerarja po 20 letih premaknila z mrtve točke.

“Spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci, drugi tir železniške povezave Divača-Koper je naš največji in mednarodno pomemben infrastrukturni projekt. Projekt, ki ga je vlada dr. Mira Cerarja po 20 letih premaknila z mrtve točke.

Danes imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da lahko z gradnjo drugega tira začnemo še letos. Imamo jasno finančno konstrukcijo. Ustanovili smo projektno podjetje 2TDK, ki bo izvedlo projekt. V začetku februarja smo projekt prijavili na razpis za EU sredstva mehanizma CEF, julija pa se prijavljamo na razpis, ki omogoča kombiniranje sredstev z drugimi viri financiranja. Imamo pisma podpore Poljske, Madžarske, Češke in Slovaške. Madžarska je ob pismu podpore izrazila tudi namero o kapitalskem vložku v projektno podjetje 2TDK.

Spoštovani,

upam si reči, da se danes vsi, ki smo v tej parlamentarni dvorani, strinjamo, da je prišel čas, da drugi tir začnemo graditi. In prav predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper, ki je v torek dobil zeleno luč na odboru za infrastrukturo in je danes pred vami, bo to omogočil: gradnjo drugega tira! Cilj zakona je zagotoviti učinkovit model financiranja izgradnje drugega tira in njegovo čim hitrejšo izvedbo, s čimer bomo povečali konkurenčnost koprskega pristanišča, logistike in celotnega slovenskega gospodarstva. Z zakonom ostaja železniška infrastruktura v naših rokah. Projekt bo pod drobnogledom ministrstva, vlade, Računskega sodišča in Finančne uprave Republike Slovenije. Naš cilj je transparentnost!

Kaj torej ureja zakon? Upravljanje in gospodarjenje z drugim tirom. Projektni družbi 2TDK bo za izgradnjo in gospodarjenje z drugim tirom podeljena koncesija za obdobje 45 let. Vse naloge bo družba 2TDK v vlogi investitorja opravljala v svojem imenu in za svoj račun. Zgrajena infrastruktura bo del javnega železniškega omrežja, po zaključku koncesijskega obdobja pa bo prešla v last države.

Način financiranja je jasen in kar najmanj bremeni davkoplačevalce. Proračunsko financiranje Republike Slovenije je omejeno s kapitalskim vložkom do 200 milijonov evrov, tudi zaradi sprejetega fiskalnega pravila in zahteve po zmanjšanju javnega dolga. Zato se je vlada tudi odločila, da k financiranju projekta pristopi z uporabo inovativnih finančnih instrumentov, ki jih je uvedel Junckerjev investicijski program, to je EFSI mehanizem.

V zakonu je predlagana udeležba partnerskih zalednih držav, zato govorimo o javno-javnem partnerstvu. Poleg kapitalskih vložkov in EU sredstev bo – tretja komponenta financiranja projekta – posojilo Evropske investicijske banke z garancijo Evropskega sklada za strateške investicije. Zakon določa tudi prilive podjetja 2TDK v času izvajanja koncesije.

Naj ob koncu še poudarim, da bo projekt drugega tira koristil tako slovenskemu gospodarstvu kot gospodarstvu zalednih držav, ki so povezana s pristaniščem Koper in predstavljajo 70 % pretovora v naši luki. Nadaljevala se bosta rast in konkurenčnost Luke Koper in celotne logistične dejavnosti.

In kar včasih premalo poudarimo – po drugem tiru se bodo vozili tudi potniki.

Današnji sprejem zakona je eden od pomembnih mejnikov na naši poti ali, še bolje, na progi Divača-Koper: tako se bomo lahko že julija se bomo lahko prijavili na že odprt evropski razpis, saj bo družba 2TDK postala investitor gradnje, s pripravljalnimi deli pa bomo lahko začeli že v letošnjem letu.

Spoštovani, računam na vašo podporo zakonu, saj bo tako lahko tudi po vaši zaslugi prvi vlak po drugem tiru zapeljal leta 2025.”