Minister dr. Gašperšič držal obljubo in podpisal protokol o izgradnji 3. razvojne osi

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je danes na Ravnah na Koroškem s predsednikom Sveta Koroške regije dr. Tomažem Roženom in predsednikom Sveta županov Savinjsko-šaleške regije Darkom Menihom podpisal protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec.

Podpisa protokola sta se udeležila tudi poslanca SMC iz Koroške, Danilo Anton Ranc in Ivan Škodnik, ki menita, da je vlada dr. Mira Cerarja in minister dr. Peter Gašperšič po dvajsetih let obljub in umeščanja trase pričela izvajati konkretne korake v zvezi z izvedbo projekta tretje razvojne osi. Vlada dr. Mira Cerarja se je namreč že ob vladnem obisku na Koroškem zavezala, da bo pričela z izvedbo projekta tretje razvojne osi, kar se je sedaj tudi zgodilo.

Aktivnosti pri izvedbi projekta so se pričele hitreje izvajati z imenovanjem projektne skupine za koordinacijo izgradnje tretje razvojne osi, iz predstavnikov Sveta Koroških občin, predstavnikov DARS in poslancev SMC. Poslanca Danilo Anton Ranc in Ivan Škodnik sta s svojo aktivnosti v parlamentu in na Koroškem pomembno prispevala, da se je projekt pričel izvajat. Odločilno je bilo tudi poenotenje stališč koroških občin do umeščanja trase in v zvezi s tem enoten nastop do ministrstva za infrastrukturo. Poslanca SMC ocenjujeta, da ”ta podpis pomeni, da minister o izgradnji hitre ceste misli resno in samo potrjuje to, kar je predsednik vlade dr. Miro Cerar ob obisku vlade na Koroškem pred dvema letoma obljubil Korošcem in sicer, da se bo gradnja hitre ceste od odseka Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec pričela leta 2019”.

Predmet protokola je reševanje prometne problematike, določen je terminski plan aktivnosti izvedbe projekta od Šentruperta do Slovenj Gradca, vključuje tudi študijo posodobitve, prostorsko umeščanje in izgradnjo cestnih povezav na odseku Slovenj Gradec – Dravograd in odseku Otiški vrh – Holmec.

Po podpisu protokola se je minister dr. Peter Gašperšič sestal tudi s člani SMC Koroške regije, ki so v celotnem mandatu izpostavljali pomen infrastrukture za razvoj Koroške in glasno zahtevali izgradnjo 3. razvojne osi v luči razvoja Koroške.