Minister Boštjan Koritnik na 6. Urbanem forumu: “V procese digitalizacije je treba vključevati vse deležnike, tudi končne uporabnike.”

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je nagovoril zbrane na že šestem Urbanem forumu, ki ga organizira Združenje mestnih občin Slovenije in je letos zaradi epidemije Covid – 19 potekal virtualno. Sodelujoči županje in župani ter drugi gosti so tokrat razpravljali o pametnih mestih in digitalizaciji občin.

Minister Koritnik se je v uvodu zahvalil županjam in županom za njihovo vlogo pri premagovanju drugega vala epidemije Covid-19. »Tako kot že spomladi ponovno dokazujete, da z vašimi operativnimi sposobnostmi in izjemnim poznavanjem vaših lokalnih okolij, ključno pripomorete k uspešnemu premagovanju vsakodnevnih izzivov, ki jih prinaša koronavirus,« je poudaril minister.

Ob vseh negativnih posledicah pandemije COVID-19 postaja očitno, da je za večanje odpornosti družbe ključno spodbujanje uporabe digitalnih storitev in digitalizacije. V času pandemije COVID-19 se je pokazala močna podhranjenost občin na področju digitalizacije. V prizadevanjih za digitalno preoblikovanje so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, investiranje v digitalno infrastrukturo in digitalno reševanje problemov lokalnih skupnosti.

Cilj uporabe tehnologije interneta stvari v mestih in skupnostih je razviti povezan inteligentni sistem, ki bo prispeval h gospodarskim dejavnostim, izboljšal zadovoljstvo občanov z javnimi storitvami, prispeval k javni varnosti, trajnostnemu upravljanju z okoljem, učinkovitejšemu upravljanju mest in k spopadanju z drugimi izzivi, s katerimi se soočajo mesta in skupnosti. Smiselno je, da strateške vidike usmerjanja razvoja naslovijo lokalne skupnosti same, njihova združenja, delno tudi državna uprava, hkrati pa ne gre prezreti tudi tržnega interesa IKT podjetij, ki ponujajo digitalne storitve in rešitve za pametna mesta.

Na Ministrstvu za javno upravo je v zaključni fazi priprave javni razpis Pametna mesta, ki bo občinam pomagal na poti digitalizacije in bo objavljen pred koncem letošnjega leta. Upravičenci bodo konzorciji občin, objavo planiramo še v tem letu. Predvidenih je 16 milijonov evrov evropskih sredstev, manjši del bodo morale občine zagotoviti iz lastnih proračunov – predvideno je, da bo stopnja sofinanciranja 90 odstotkov. Podrobnosti pa smo s sodelavci vsem trem reprezentativnim združenjem predstavili na zadnji seji delovne skupine Lokalna samouprava, kjer smo upoštevali tudi nekatere podane pripombe, da bo razpis še boljši in bolj življenjski.

Minister Koritnik je ob koncu še izpostavil, da nobena rešitev ne pomaga, če je občani niso pripravljeni sprejeti. V procese digitalizacije je treba vključevati vse deležnike, tudi končne uporabnike. »Digitalne kompetence so pomemben del zgodbe, zato bodo potrebna izobraževanja kadra na občinah in izobraževanja občanov. Tehnologija nam namreč ne more koristiti, če je ljudje ne znamo uporabljati.«